Publication detail

Vodou ředitelné epoxidové disperze a jejich vliv na pevnost polymercementových malt

Original Title

Vodou ředitelné epoxidové disperze a jejich vliv na pevnost polymercementových malt

Czech Title

Vodou ředitelné epoxidové disperze a jejich vliv na pevnost polymercementových malt

Language

cs

Original Abstract

Aplikace vodou ředitelných disperzí ve formě přísady do cementových malt a betonů v sobě skrývá celou řadu jak pozitivních, tak i negativních vlivů na fyzikálně mechanické i přetvárné vlastnosti jak čerstvé, tak i zatvrdlé maltové směsi.

Czech abstract

Aplikace vodou ředitelných disperzí ve formě přísady do cementových malt a betonů v sobě skrývá celou řadu jak pozitivních, tak i negativních vlivů na fyzikálně mechanické i přetvárné vlastnosti jak čerstvé, tak i zatvrdlé maltové směsi.

BibTex


@inproceedings{BUT27749,
 author="Michal {Stehlík} and Jan {Koukal}",
 title="Vodou ředitelné epoxidové disperze a jejich vliv na pevnost polymercementových malt",
 annote="Aplikace vodou ředitelných disperzí ve formě přísady do cementových malt a betonů v sobě skrývá celou řadu jak pozitivních, tak i negativních vlivů na fyzikálně mechanické i přetvárné vlastnosti jak čerstvé, tak i zatvrdlé maltové směsi.",
 address="Kloknerův Ústav ČVUT",
 booktitle="Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008",
 chapter="27749",
 edition="Dohnálek",
 howpublished="print",
 institution="Kloknerův Ústav ČVUT",
 year="2008",
 month="october",
 pages="231--236",
 publisher="Kloknerův Ústav ČVUT",
 type="conference paper"
}