Publication detail

Water born epoxy dispersions and their effect on strength of polymercement mortars

STEHLÍK, M. KOUKAL, J.

Original Title

Vodou ředitelné epoxidové disperze a jejich vliv na pevnost polymercementových malt

Czech Title

Vodou ředitelné epoxidové disperze a jejich vliv na pevnost polymercementových malt

English Title

Water born epoxy dispersions and their effect on strength of polymercement mortars

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Aplikace vodou ředitelných disperzí ve formě přísady do cementových malt a betonů v sobě skrývá celou řadu jak pozitivních, tak i negativních vlivů na fyzikálně mechanické i přetvárné vlastnosti jak čerstvé, tak i zatvrdlé maltové směsi.

Czech abstract

Aplikace vodou ředitelných disperzí ve formě přísady do cementových malt a betonů v sobě skrývá celou řadu jak pozitivních, tak i negativních vlivů na fyzikálně mechanické i přetvárné vlastnosti jak čerstvé, tak i zatvrdlé maltové směsi.

English abstract

Application of water born epoxy dispersions as admixture into cement mortars and concretes covers both positive and negative effects on physical mechanical and deformational characteristics of fresh and hardened concrete.

Keywords

water-born epoxy, dispersion, admixture, physical-mechanikal property, deformational property

RIV year

2008

Released

20.10.2008

Publisher

Kloknerův Ústav ČVUT

Location

Praha

ISBN

978-80-01-04123-9

Book

Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008

Edition

Dohnálek

Edition number

1

Pages from

231

Pages to

236

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT27749,
 author="Michal {Stehlík} and Jan {Koukal}",
 title="Vodou ředitelné epoxidové disperze a jejich vliv na pevnost polymercementových malt",
 annote="Aplikace vodou ředitelných disperzí ve formě přísady do cementových malt a betonů v sobě skrývá celou řadu jak pozitivních, tak i negativních vlivů na fyzikálně mechanické i přetvárné vlastnosti jak čerstvé, tak i zatvrdlé maltové směsi.",
 address="Kloknerův Ústav ČVUT",
 booktitle="Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008",
 chapter="27749",
 edition="Dohnálek",
 howpublished="print",
 institution="Kloknerův Ústav ČVUT",
 year="2008",
 month="october",
 pages="231--236",
 publisher="Kloknerův Ústav ČVUT",
 type="conference paper"
}