Publication detail

Studium rychlostního pole nad vyústkou větracího systému osobního automobilu

Original Title

Studium rychlostního pole nad vyústkou větracího systému osobního automobilu

Czech Title

Studium rychlostního pole nad vyústkou větracího systému osobního automobilu

Language

cs

Original Abstract

Rychlostní pole nad vyústkou větracího systému bylo studováno pomocí CTA se dvěma žhavenými drátky. Byla měřena rychlost a turbulence nad třemi segmenty v několika horizontálních a vertikálních rovinách. Je popsáno měřicí zařízení a jsou prezentovány některé výsledky. Anylýza výsledků a jejich nepřesnosti umožňuje vyslovit doporučení pro budoucí práci.

Czech abstract

Rychlostní pole nad vyústkou větracího systému bylo studováno pomocí CTA se dvěma žhavenými drátky. Byla měřena rychlost a turbulence nad třemi segmenty v několika horizontálních a vertikálních rovinách. Je popsáno měřicí zařízení a jsou prezentovány některé výsledky. Anylýza výsledků a jejich nepřesnosti umožňuje vyslovit doporučení pro budoucí práci.

BibTex


@inproceedings{BUT27732,
 author="František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="Studium rychlostního pole nad vyústkou větracího systému osobního automobilu",
 annote="Rychlostní pole nad vyústkou větracího systému bylo studováno pomocí CTA se dvěma žhavenými drátky. Byla měřena rychlost a turbulence nad třemi segmenty v několika horizontálních a vertikálních rovinách. Je popsáno měřicí zařízení a jsou prezentovány některé výsledky. Anylýza výsledků a jejich nepřesnosti umožňuje vyslovit doporučení pro budoucí práci.",
 address="Západočeská universita v Plzni",
 booktitle="XXVII. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky",
 chapter="27732",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská universita v Plzni",
 year="2008",
 month="june",
 pages="217--222",
 publisher="Západočeská universita v Plzni",
 type="conference paper"
}