Publication detail

O řešení systému jistých centralizátorových funkcionálních rovnic s pořádkovými isomorfismy intervalů v roli jader

CHVALINA, J. SVOBODA, Z.

Original Title

O řešení systému jistých centralizátorových funkcionálních rovnic s pořádkovými isomorfismy intervalů v roli jader

Czech Title

O řešení systému jistých centralizátorových funkcionálních rovnic s pořádkovými isomorfismy intervalů v roli jader

Language

cs

Original Abstract

Jsou studována řešení systému jistých centralizátorových funkcionálních rovnic s pořádkovými isomorfismy intervalů v roli jader. Jsou uvedeny konkrétní postupy vedoucí k explicitním řešením popsanými v terminologii monounárních algeber.

Czech abstract

Jsou studována řešení systému jistých centralizátorových funkcionálních rovnic s pořádkovými isomorfismy intervalů v roli jader. Jsou uvedeny konkrétní postupy vedoucí k explicitním řešením popsanými v terminologii monounárních algeber.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT27471,
 author="Jan {Chvalina} and Zdeněk {Svoboda}",
 title="O řešení systému jistých centralizátorových funkcionálních rovnic s pořádkovými isomorfismy intervalů v roli jader",
 annote="Jsou studována řešení systému jistých centralizátorových funkcionálních rovnic s pořádkovými isomorfismy intervalů v roli jader. Jsou uvedeny konkrétní postupy vedoucí k explicitním řešením popsanými v terminologii monounárních algeber.",
 address="FPV ŽU",
 booktitle="5th Didactic Conference in Žilina with international participation, CD ROM",
 chapter="27471",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="FPV ŽU",
 year="2008",
 month="june",
 pages="1--6",
 publisher="FPV ŽU",
 type="conference paper"
}