Publication detail

Symbolický model DC-DC konvertoru

Original Title

Symbolický model DC-DC konvertoru

Czech Title

Symbolický model DC-DC konvertoru

Language

cs

Original Abstract

Tento článek pojednává o DC-DC konvertorech pracujících v modu spojitých proudů (CCM). Základní přístup využívá zobecněný průměrovací model PWM spínače a umožňuje určit funkce line-to-output a control-to-output .Obsahuje příklad výpočtu funkce line-to output boost konvertoru realizovaný v matlabu.

Czech abstract

Tento článek pojednává o DC-DC konvertorech pracujících v modu spojitých proudů (CCM). Základní přístup využívá zobecněný průměrovací model PWM spínače a umožňuje určit funkce line-to-output a control-to-output .Obsahuje příklad výpočtu funkce line-to output boost konvertoru realizovaný v matlabu.

BibTex


@inproceedings{BUT27273,
 author="Jan {Kovář} and Zdeněk {Kolka}",
 title="Symbolický model DC-DC konvertoru",
 annote="Tento článek pojednává o DC-DC konvertorech pracujících v modu spojitých proudů (CCM). Základní přístup využívá zobecněný průměrovací model PWM spínače a umožňuje určit funkce line-to-output a control-to-output .Obsahuje příklad výpočtu funkce line-to output boost konvertoru realizovaný v matlabu.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Zborník příspěvků konference Zvůle 2008",
 chapter="27273",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2008",
 month="august",
 pages="115--118",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}