Publication detail

Pomocný nástroj pro vývoj aplikací v jazyce C pro mikrokontroléry AVR

Original Title

Pomocný nástroj pro vývoj aplikací v jazyce C pro mikrokontroléry AVR

Czech Title

Pomocný nástroj pro vývoj aplikací v jazyce C pro mikrokontroléry AVR

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek je zaměřen do oblasti vývoje aplikací pro 8bitové mikrokontroléry typu AVR firmy Atmel v jazyce C. Přestože je jazyk C považován za multiplatformní, existuje celá řada překladačů, které zpravidla nejsou vzájemně kompatibilní. Tato situace nastává také u 8bitových mikrokontrolérů AVR. V textu je popsán program s jehož pomocí je možné vytvořit kostru aplikace v jazyce C pro tyto mikrokontroléry, přičemž je podporována syntaxe volného překladače GCC.

Czech abstract

Příspěvek je zaměřen do oblasti vývoje aplikací pro 8bitové mikrokontroléry typu AVR firmy Atmel v jazyce C. Přestože je jazyk C považován za multiplatformní, existuje celá řada překladačů, které zpravidla nejsou vzájemně kompatibilní. Tato situace nastává také u 8bitových mikrokontrolérů AVR. V textu je popsán program s jehož pomocí je možné vytvořit kostru aplikace v jazyce C pro tyto mikrokontroléry, přičemž je podporována syntaxe volného překladače GCC.

BibTex


@inproceedings{BUT26785,
 author="Tomáš {Frýza} and Radek {Ševčík}",
 title="Pomocný nástroj pro vývoj aplikací v jazyce C pro mikrokontroléry AVR",
 annote="Příspěvek je zaměřen do oblasti vývoje aplikací pro 8bitové mikrokontroléry typu AVR firmy Atmel v jazyce C. Přestože je jazyk C považován za multiplatformní, existuje celá řada překladačů, které zpravidla nejsou vzájemně kompatibilní. Tato situace nastává také u 8bitových mikrokontrolérů AVR. V textu je popsán program s jehož pomocí je možné vytvořit kostru aplikace v jazyce C pro tyto mikrokontroléry, přičemž je podporována syntaxe volného překladače GCC.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 booktitle="Sborník příspěvků konference Zvůle 2008",
 chapter="26785",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 year="2008",
 month="august",
 pages="58--61",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 type="conference paper"
}