Publication detail

Vliv ocelových vláken na provzdušnění drátkobetonu

VÁLEK, J. BODNÁROVÁ, L. HELA, R.

Original Title

Vliv ocelových vláken na provzdušnění drátkobetonu

Czech Title

Vliv ocelových vláken na provzdušnění drátkobetonu

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku jsou uvedeny výsledky experimentálních prací, které se týkaly zjišťování vlivu přídavku ocelových vláken do betonu na míru a charakter provzdušnění drátkobetonu. Úkolem prací bylo sledovat vliv různých typů ocelových vláken v kombinaci s různými typy plastifikátorů s použitím drceného a těženého kameniva na vybrané vlastnosti betonů. Primárním úkolem bylo sledování distribuce a charakteru vzduchových pórů, které jsou vneseny do betonu pouze přimícháním drátků, tedy bez použití provzdušňovacích přísad. Množství a charakter vzduchových pórů bylo sledováno v čerstvém i ztvrdlém stavu drátkobetonu.

Czech abstract

V příspěvku jsou uvedeny výsledky experimentálních prací, které se týkaly zjišťování vlivu přídavku ocelových vláken do betonu na míru a charakter provzdušnění drátkobetonu. Úkolem prací bylo sledovat vliv různých typů ocelových vláken v kombinaci s různými typy plastifikátorů s použitím drceného a těženého kameniva na vybrané vlastnosti betonů. Primárním úkolem bylo sledování distribuce a charakteru vzduchových pórů, které jsou vneseny do betonu pouze přimícháním drátků, tedy bez použití provzdušňovacích přísad. Množství a charakter vzduchových pórů bylo sledováno v čerstvém i ztvrdlém stavu drátkobetonu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT26623,
 author="Jaroslav {Válek} and Lenka {Bodnárová} and Rudolf {Hela}",
 title="Vliv ocelových vláken na provzdušnění drátkobetonu",
 annote="V příspěvku jsou uvedeny výsledky experimentálních prací, které se týkaly zjišťování vlivu přídavku ocelových vláken do betonu na míru a charakter provzdušnění drátkobetonu. Úkolem prací bylo sledovat vliv různých typů ocelových vláken v kombinaci s různými typy plastifikátorů s použitím drceného a těženého kameniva na vybrané vlastnosti betonů. Primárním úkolem bylo sledování distribuce a charakteru vzduchových pórů, které jsou vneseny do betonu pouze přimícháním drátků, tedy bez použití provzdušňovacích přísad. Množství a charakter vzduchových pórů bylo sledováno v čerstvém i ztvrdlém stavu drátkobetonu.",
 address="ČBS Servis, s.r.o.",
 booktitle="7. konference Technologie betonu, Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí",
 chapter="26623",
 edition="Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA; Zuzana Šrůmová",
 howpublished="print",
 institution="ČBS Servis, s.r.o.",
 year="2008",
 month="may",
 pages="175--180",
 publisher="ČBS Servis, s.r.o.",
 type="conference paper"
}