Publication detail

Modelování turbulentního proudění v zakřiveném složeném difuzoru

Original Title

Modelování turbulentního proudění v zakřiveném složeném difuzoru

Czech Title

Modelování turbulentního proudění v zakřiveném složeném difuzoru

Language

cs

Original Abstract

V článku jsou shrnuty a porovnány simulace proudění z fyzikálních a matematických modelů na zakřiveném (90 st.), složeném difuzoru. Jsou rozebrány podmínky odtržení mezní vrstvy od konvexní stěny.

Czech abstract

V článku jsou shrnuty a porovnány simulace proudění z fyzikálních a matematických modelů na zakřiveném (90 st.), složeném difuzoru. Jsou rozebrány podmínky odtržení mezní vrstvy od konvexní stěny.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT26461,
 author="Jaromír {Příhoda} and Jan {Šulc} and Milan {Sedlář} and Pavel {Zubík}",
 title="Modelování turbulentního proudění v zakřiveném složeném difuzoru",
 annote="V článku jsou shrnuty a porovnány simulace proudění z fyzikálních a matematických modelů na zakřiveném (90 st.), složeném difuzoru. Jsou rozebrány podmínky odtržení mezní vrstvy od konvexní stěny.",
 address="Ústav termomechaniky AVČR",
 booktitle="Topical Problems of Fluid Mechanics 2005",
 chapter="26461",
 institution="Ústav termomechaniky AVČR",
 year="2005",
 month="february",
 pages="87--90",
 publisher="Ústav termomechaniky AVČR",
 type="conference paper"
}