Publication detail

Ferorezonanční jev a příčiny jeho vzniku

BÁTORA, B. TOMAN, P.

Original Title

Ferorezonanční jev a příčiny jeho vzniku

Czech Title

Ferorezonanční jev a příčiny jeho vzniku

Language

cs

Original Abstract

Článek pojednáva o nelinearitě prvků v elektrizační soustavě jako jedné z příčín vzniku ferorezonančního přepětí. Článek analyzuje vliv hystereze na nelinearitu prvků na konktrétní aplikaci na modelu civky ze železným jádrem. Výsledkem této studie je upozornit na vliv nelinearnich prvků na vznik ferorezonančních jevů v elektrizační soustavě.

Czech abstract

Článek pojednáva o nelinearitě prvků v elektrizační soustavě jako jedné z příčín vzniku ferorezonančního přepětí. Článek analyzuje vliv hystereze na nelinearitu prvků na konktrétní aplikaci na modelu civky ze železným jádrem. Výsledkem této studie je upozornit na vliv nelinearnich prvků na vznik ferorezonančních jevů v elektrizační soustavě.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT26333,
 author="Branislav {Bátora} and Petr {Toman}",
 title="Ferorezonanční jev a příčiny jeho vzniku",
 annote="Článek pojednáva o nelinearitě prvků v elektrizační soustavě jako jedné z příčín vzniku ferorezonančního přepětí. Článek analyzuje vliv hystereze na nelinearitu prvků na konktrétní aplikaci na modelu civky ze železným jádrem. Výsledkem této studie je upozornit na vliv nelinearnich prvků na vznik ferorezonančních jevů v elektrizační soustavě.",
 address="VUT v Brně UEEN",
 booktitle="Proceedings of the 9th international scientific conference Electric Power Engineering 2008",
 chapter="26333",
 edition="first",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně UEEN",
 year="2008",
 month="may",
 pages="221--223",
 publisher="VUT v Brně UEEN",
 type="conference paper"
}