Publication detail

Množinová ekvivalence intervalů reálných čísel a Fibonacciova posloupnost

CHVALINA, J. CHVALINOVÁ, L.

Original Title

Množinová ekvivalence intervalů reálných čísel a Fibonacciova posloupnost

Czech Title

Množinová ekvivalence intervalů reálných čísel a Fibonacciova posloupnost

Language

cs

Original Abstract

Je studována množinová ekvivalence intervalů reálných čísel a Fibonacciova posloupnost. Jsou odvozeny nové výsledky o iteracích jistých racionálních funkcí v souvislostí s Fibonacciovou posloupností.

Czech abstract

Je studována množinová ekvivalence intervalů reálných čísel a Fibonacciova posloupnost. Jsou odvozeny nové výsledky o iteracích jistých racionálních funkcí v souvislostí s Fibonacciovou posloupností.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT26192,
 author="Jan {Chvalina} and Ludmila {Chvalinová}",
 title="Množinová ekvivalence intervalů reálných čísel a Fibonacciova posloupnost",
 annote="Je studována množinová ekvivalence intervalů reálných čísel a Fibonacciova posloupnost. Jsou odvozeny nové výsledky o iteracích jistých racionálních funkcí v souvislostí s Fibonacciovou posloupností.",
 address="FPV ŽU",
 booktitle="5th Didactic conference in Žilina with international participation, CD-ROM",
 chapter="26192",
 howpublished="print",
 institution="FPV ŽU",
 year="2008",
 month="june",
 pages="1--6",
 publisher="FPV ŽU",
 type="conference paper"
}