Publication detail

Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku

Original Title

Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku

Czech Title

Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek popisuje navrhované konstrukční řešení visuté mostní konstrukce a provedenou statickou a dynamickou analýzu.

Czech abstract

Příspěvek popisuje navrhované konstrukční řešení visuté mostní konstrukce a provedenou statickou a dynamickou analýzu.

BibTex


@inproceedings{BUT25700,
 author="Petr {Novotný} and Jan {Pěnčík} and Radim {Nečas} and Jan {Koláček} and Jiří {Stráský}",
 title="Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku",
 annote="Příspěvek popisuje navrhované konstrukční řešení visuté mostní konstrukce a provedenou statickou a dynamickou analýzu.",
 address="ČBS Servis, s.r.l.",
 booktitle="Sborník příspěvků 14. betonářské dny 2007",
 chapter="25700",
 edition="2007",
 institution="ČBS Servis, s.r.l.",
 year="2007",
 month="november",
 pages="57--62",
 publisher="ČBS Servis, s.r.l.",
 type="conference paper"
}