Publication detail

Mezní rychlost resuspenze částic PM10 v prostředí městské zástavby

Original Title

Mezní rychlost resuspenze částic PM10 v prostředí městské zástavby

Czech Title

Mezní rychlost resuspenze částic PM10 v prostředí městské zástavby

Language

cs

Original Abstract

Resuspenzí je označován proces, kdy dochází ke strhnutí částic dříve deponovaných na povrchové ploše vlivem proudění vzduchu nad touto povrchovou plochou. Resuspenze představuje v městských oblastech významný příspěvek ovlivňující celkovou koncentraci suspendovaných částic PM10 v ovzduší. V uplynulých letech byla na téma resuspenze částic publikována řada studií, které se zabývaly stanovením vztahu mezi rychlostí větru nad městskou zástavbou a intenzitou resuspenze. Dále byly publikovány výsledky výzkumu zaměřeného na popis vztahu mezi prouděním v mezní vrstvě horizontálního povrchu a intenzity resuspenze částic. Oba přístupy vyžadují stanovit pro konkrétní velikost částic tzv. mezní rychlost resuspenze, při které k resuspenzi začne docházet. Tento článek navazuje na oba uvedené směry výzkumu, a s využitím numerického modelování stanovuje vztah mezi mezní rychlostí resuspenze větru nad střechami budov a mezní rychlostí resuspenze nad povrchovou plochou pro modelový uliční kaňon vybraný z městské zástavby centrální části Brna.

Czech abstract

Resuspenzí je označován proces, kdy dochází ke strhnutí částic dříve deponovaných na povrchové ploše vlivem proudění vzduchu nad touto povrchovou plochou. Resuspenze představuje v městských oblastech významný příspěvek ovlivňující celkovou koncentraci suspendovaných částic PM10 v ovzduší. V uplynulých letech byla na téma resuspenze částic publikována řada studií, které se zabývaly stanovením vztahu mezi rychlostí větru nad městskou zástavbou a intenzitou resuspenze. Dále byly publikovány výsledky výzkumu zaměřeného na popis vztahu mezi prouděním v mezní vrstvě horizontálního povrchu a intenzity resuspenze částic. Oba přístupy vyžadují stanovit pro konkrétní velikost částic tzv. mezní rychlost resuspenze, při které k resuspenzi začne docházet. Tento článek navazuje na oba uvedené směry výzkumu, a s využitím numerického modelování stanovuje vztah mezi mezní rychlostí resuspenze větru nad střechami budov a mezní rychlostí resuspenze nad povrchovou plochou pro modelový uliční kaňon vybraný z městské zástavby centrální části Brna.

BibTex


@inproceedings{BUT25565,
 author="Jiří {Pospíšil} and Miroslav {Jícha}",
 title="Mezní rychlost resuspenze částic PM10 v prostředí městské zástavby",
 annote="Resuspenzí je označován proces, kdy dochází ke strhnutí částic dříve deponovaných na povrchové ploše vlivem proudění vzduchu nad touto povrchovou plochou. Resuspenze představuje v městských oblastech významný příspěvek ovlivňující celkovou koncentraci suspendovaných částic PM10 v ovzduší. V uplynulých letech byla na téma resuspenze částic publikována řada studií, které se zabývaly stanovením vztahu mezi rychlostí větru nad městskou zástavbou a intenzitou resuspenze. Dále byly publikovány výsledky výzkumu zaměřeného na popis vztahu mezi prouděním v mezní vrstvě horizontálního povrchu a intenzity resuspenze částic. Oba přístupy vyžadují stanovit pro konkrétní velikost částic tzv. mezní rychlost resuspenze, při které k resuspenzi začne docházet. Tento článek navazuje na oba uvedené směry výzkumu, a s využitím numerického modelování stanovuje vztah mezi mezní rychlostí resuspenze větru nad střechami budov a mezní rychlostí resuspenze nad povrchovou plochou pro modelový uliční kaňon vybraný z městské zástavby centrální části Brna.",
 address="Česká aerosolová společnost",
 booktitle="Sborník Konference České aerosolové společnosti 2007",
 chapter="25565",
 edition="1",
 institution="Česká aerosolová společnost",
 year="2007",
 month="november",
 pages="33--34",
 publisher="Česká aerosolová společnost",
 type="conference paper"
}