Publication detail

Poruchy hurdisek při experimentu a v praxi

Original Title

Poruchy hurdisek při experimentu a v praxi

Czech Title

Poruchy hurdisek při experimentu a v praxi

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek popisuje nejčastější poruchy stropních desek "hurdis", jejich příčiny a způsob sanace. Jsou uvedeny výsledky experimentů lomové únosnosti a soudržnosti keramického střepu a betonového potěru.

Czech abstract

Příspěvek popisuje nejčastější poruchy stropních desek "hurdis", jejich příčiny a způsob sanace. Jsou uvedeny výsledky experimentů lomové únosnosti a soudržnosti keramického střepu a betonového potěru.

BibTex


@inproceedings{BUT25406,
 author="Petr {Šimůnek} and Petr {Štěpánek}",
 title="Poruchy hurdisek při experimentu a v praxi",
 annote="Příspěvek popisuje nejčastější poruchy stropních desek "hurdis", jejich příčiny a způsob sanace. Jsou uvedeny výsledky experimentů lomové únosnosti a soudržnosti keramického střepu a betonového potěru.",
 address="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 booktitle="Sborník z Česko-Slovenské konference EXPERIMENT O7",
 chapter="25406",
 edition="2007",
 institution="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 year="2007",
 month="october",
 pages="449--454",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 type="conference paper"
}