Publication detail

Příspěvek k heterogenitě matrice LKG legovaných niklem

Original Title

Příspěvek k heterogenitě matrice LKG legovaných niklem

Czech Title

Příspěvek k heterogenitě matrice LKG legovaných niklem

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek detailně se zabývající heterogenitou matrice litiny s kuličkovým grafitem - LKG legovaných niklem

Czech abstract

Příspěvek detailně se zabývající heterogenitou matrice litiny s kuličkovým grafitem - LKG legovaných niklem

BibTex


@inproceedings{BUT25003,
  author="Bohumil {Pacal} and Karel {Stránský} and Zina {Pavloušková} and Ladislav {Zemčík} and Lenka {Klakurková} and Bořivoj {Milion}",
  title="Příspěvek k heterogenitě matrice LKG legovaných niklem",
  annote="Příspěvek detailně se zabývající heterogenitou matrice litiny s kuličkovým grafitem - LKG legovaných niklem",
  booktitle="Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů",
  chapter="25003",
  howpublished="print",
  year="1999",
  month="june",
  pages="93--96",
  type="conference paper"
}