Publication detail

Programování dynamických webových stránek a jejich následné využití

HODEROVÁ, J. HLAVIČKA, R.

Original Title

Programování dynamických webových stránek a jejich následné využití

Czech Title

Programování dynamických webových stránek a jejich následné využití

Language

cs

Original Abstract

Dynamické webové stránky se neomezují jen na statický text, ale poskytují uživateli prostředí, ve kterém může dále aktivně pracovat.

Czech abstract

Dynamické webové stránky se neomezují jen na statický text, ale poskytují uživateli prostředí, ve kterém může dále aktivně pracovat.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT24253,
 author="Jana {Hoderová} and Rudolf {Hlavička}",
 title="Programování dynamických webových stránek a jejich následné využití",
 annote="Dynamické webové stránky se neomezují jen na statický text, ale poskytují uživateli prostředí, ve kterém může dále aktivně pracovat.",
 address="VŠB - Technická univerzita",
 booktitle="Sborník z 15. semináře Moderní matematické metody v inženýrství",
 chapter="24253",
 edition="15",
 institution="VŠB - Technická univerzita",
 year="2006",
 month="december",
 pages="68--72",
 publisher="VŠB - Technická univerzita",
 type="conference paper"
}