Publication detail

Simulace produkce elektřiny fotovoltaickým systémem při různém umístění na budově

Original Title

Simulace produkce elektřiny fotovoltaickým systémem při různém umístění na budově

Czech Title

Simulace produkce elektřiny fotovoltaickým systémem při různém umístění na budově

Language

cs

Original Abstract

Jednou z možností využití obnovitelných zdrojů energie v budovách je přímá konverze slunečního záření na elektrickou energii pomocí fotovoltaických článků. Protože se zatím jedná o velmi nákladný způsob získávání energie, je velmi důležité maximálně využít sluneční záření vhodným umístěním (orientací) fotovoltaických panelů na budově. Odbor termomechaniky a techniky prostředí FSI VUT v Brně se účastní projektu 6. rámcového programu EU s názvem BRITA in PuBs (Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings). V rámci demonstrační části projektu je rekonstruována jedna z budov areálu Fakulty Informačních Technologií VUT v Brně. Pro rekonstruovaný objekt bylo navrženo několik opatření pro úspory energie. Jedním z nich je i fotovoltaický systém o špičkovém výkonu 14 kW. Celoroční simulace výtěžnosti fotovoltaického systému při různém umístění na budově byla provedena pomocí programu TRNSYS 16.

Czech abstract

Jednou z možností využití obnovitelných zdrojů energie v budovách je přímá konverze slunečního záření na elektrickou energii pomocí fotovoltaických článků. Protože se zatím jedná o velmi nákladný způsob získávání energie, je velmi důležité maximálně využít sluneční záření vhodným umístěním (orientací) fotovoltaických panelů na budově. Odbor termomechaniky a techniky prostředí FSI VUT v Brně se účastní projektu 6. rámcového programu EU s názvem BRITA in PuBs (Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings). V rámci demonstrační části projektu je rekonstruována jedna z budov areálu Fakulty Informačních Technologií VUT v Brně. Pro rekonstruovaný objekt bylo navrženo několik opatření pro úspory energie. Jedním z nich je i fotovoltaický systém o špičkovém výkonu 14 kW. Celoroční simulace výtěžnosti fotovoltaického systému při různém umístění na budově byla provedena pomocí programu TRNSYS 16.

BibTex


@inproceedings{BUT24230,
 author="Pavel {Charvát} and Miroslav {Jícha}",
 title="Simulace produkce elektřiny fotovoltaickým systémem při různém umístění na budově",
 annote="Jednou z možností využití obnovitelných zdrojů energie v budovách je přímá konverze slunečního záření na elektrickou energii pomocí fotovoltaických článků. Protože se zatím jedná o velmi nákladný způsob získávání energie, je velmi důležité maximálně využít sluneční záření vhodným umístěním (orientací) fotovoltaických panelů na budově.
Odbor termomechaniky a techniky prostředí FSI VUT v Brně se účastní projektu 6. rámcového programu EU s názvem BRITA in PuBs (Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings). V rámci demonstrační části projektu je rekonstruována jedna z budov areálu Fakulty Informačních Technologií VUT v Brně. 
Pro rekonstruovaný objekt bylo navrženo několik opatření pro úspory energie. Jedním z nich je i fotovoltaický systém o špičkovém výkonu 14 kW. Celoroční simulace výtěžnosti fotovoltaického systému při různém umístění na budově byla provedena pomocí programu TRNSYS 16.
",
 address="Nakladatelství ČVUT",
 booktitle="SBTP06",
 chapter="24230",
 institution="Nakladatelství ČVUT",
 journal="Nezařazené články",
 year="2006",
 month="november",
 pages="9--12",
 publisher="Nakladatelství ČVUT",
 type="conference paper"
}