Publication detail

Posouzení vlivu lisování lamel brzdných odporníků na jejich provozní spolehlivost

Original Title

Posouzení vlivu lisování lamel brzdných odporníků na jejich provozní spolehlivost

Czech Title

Posouzení vlivu lisování lamel brzdných odporníků na jejich provozní spolehlivost

Language

cs

Original Abstract

Brzdný odporník je zarizeni sloužící k premenekinetické energie trkcnich vozidel v teplo. Důsledkem těchto vysokých teplot pak vzniká v lamelách plastická deformace, která má za následek globální i lokální ztrátu deformační stability.Globální prrůhyb lamely s jejím lokálním boulením vede k dotyku sousedních lamel a tím vzniká mezní stav elektrického zkratu.

Czech abstract

Brzdný odporník je zarizeni sloužící k premenekinetické energie trkcnich vozidel v teplo. Důsledkem těchto vysokých teplot pak vzniká v lamelách plastická deformace, která má za následek globální i lokální ztrátu deformační stability.Globální prrůhyb lamely s jejím lokálním boulením vede k dotyku sousedních lamel a tím vzniká mezní stav elektrického zkratu.

BibTex


@inproceedings{BUT24090,
 author="Petr {Skalka} and Jindřich {Petruška} and Přemysl {Janíček}",
 title="Posouzení vlivu lisování lamel brzdných odporníků na jejich provozní spolehlivost",
 annote="Brzdný odporník je zarizeni sloužící k premenekinetické energie trkcnich
vozidel v teplo. Důsledkem těchto vysokých teplot pak vzniká
v lamelách plastická deformace, která má za následek globální i lokální ztrátu
deformační stability.Globální prrůhyb lamely s jejím lokálním boulením vede k dotyku sousedních
lamel a tím vzniká mezní stav elektrického zkratu.",
 address="Uviv. of Technology Bydgoszcz",
 booktitle="Developments in Machinery design and control",
 chapter="24090",
 institution="Uviv. of Technology Bydgoszcz",
 year="2006",
 month="september",
 pages="1--6",
 publisher="Uviv. of Technology Bydgoszcz",
 type="conference paper"
}