Publication detail

Interaktívní databáze prvků inteligentních systémů moderní elektroinstalace

BÁTORA, B. TOMAN, P. BAXANT, P. BELATKA, M.

Original Title

Interaktívní databáze prvků inteligentních systémů moderní elektroinstalace

Czech Title

Interaktívní databáze prvků inteligentních systémů moderní elektroinstalace

Language

cs

Original Abstract

V dnešní době je už většina standardů inteligentní elektroinstalace normalizována na mezinárodní úrovni. Příspěvek popisuje interaktivní databázi inteligentních prvků, její funkci a využití v praxi, která má možnost pro zvolenou funkci moderní elektroinstalace vypsat konkrétní prvky určené pro danou funkci. Databáze zastává praktickou funkci firemního katalogu. Součástí databáze je taky podrobný návod na efektivní použití databáze a popis funkcí a možností inteligentní elektroinstalace. Hlavním přínosem této databáze je komplexní pohled na systémy inteligentních elektroinstalací. Praktické využití je hlavně pro odbornou veřejnost, zejména jako pomůcka při projektování, navrhování a rozpočtování, přičemž uživatel (projektant) nemusí podrobně znát danou technologii, potřebuje jen znát jednotlivé funkce projektované moderní instalace, což v konečném důsledku zefektivní jeho práci.

Czech abstract

V dnešní době je už většina standardů inteligentní elektroinstalace normalizována na mezinárodní úrovni. Příspěvek popisuje interaktivní databázi inteligentních prvků, její funkci a využití v praxi, která má možnost pro zvolenou funkci moderní elektroinstalace vypsat konkrétní prvky určené pro danou funkci. Databáze zastává praktickou funkci firemního katalogu. Součástí databáze je taky podrobný návod na efektivní použití databáze a popis funkcí a možností inteligentní elektroinstalace. Hlavním přínosem této databáze je komplexní pohled na systémy inteligentních elektroinstalací. Praktické využití je hlavně pro odbornou veřejnost, zejména jako pomůcka při projektování, navrhování a rozpočtování, přičemž uživatel (projektant) nemusí podrobně znát danou technologii, potřebuje jen znát jednotlivé funkce projektované moderní instalace, což v konečném důsledku zefektivní jeho práci.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT23969,
 author="Branislav {Bátora} and Petr {Toman} and Petr {Baxant} and Martin {Belatka}",
 title="Interaktívní databáze prvků inteligentních systémů moderní elektroinstalace",
 annote="V dnešní době je už většina standardů inteligentní elektroinstalace normalizována na mezinárodní úrovni. Příspěvek popisuje interaktivní databázi inteligentních prvků, její funkci a využití v praxi, která má možnost pro zvolenou funkci moderní elektroinstalace vypsat konkrétní prvky určené pro danou funkci. Databáze zastává praktickou funkci firemního katalogu. Součástí databáze je taky podrobný návod na efektivní použití databáze a popis funkcí a možností inteligentní elektroinstalace.
Hlavním přínosem této databáze je komplexní pohled na systémy inteligentních elektroinstalací. Praktické využití je hlavně pro odbornou veřejnost, zejména jako pomůcka při projektování, navrhování a rozpočtování, přičemž uživatel (projektant) nemusí podrobně znát danou technologii, potřebuje jen znát jednotlivé funkce projektované moderní instalace, což v konečném důsledku zefektivní jeho práci.

",
 address="VŠB-TU Ostrava",
 booktitle="Proceedings of 8th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2007",
 chapter="23969",
 howpublished="print",
 institution="VŠB-TU Ostrava",
 year="2007",
 month="june",
 pages="1--7",
 publisher="VŠB-TU Ostrava",
 type="conference paper"
}