Publication detail

Chyby studentů

POLCEROVÁ, M.

Original Title

Chyby studentů

Czech Title

Chyby studentů

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek rozebírá chyby studentů prvního ročníku na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně, kterých se dopouštějí v předmětu Matematika I, jenž je povinným předmětem v zimním semestru.

Czech abstract

Příspěvek rozebírá chyby studentů prvního ročníku na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně, kterých se dopouštějí v předmětu Matematika I, jenž je povinným předmětem v zimním semestru.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT23921,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="Chyby studentů",
 annote="Příspěvek rozebírá chyby studentů prvního ročníku na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně, kterých se dopouštějí v předmětu Matematika I, jenž je povinným předmětem v zimním semestru.",
 address="VŠB Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="Sborník z 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství",
 chapter="23921",
 edition="VŠB - TUO",
 howpublished="print",
 institution="VŠB Technická univerzita Ostrava",
 year="2007",
 month="december",
 pages="233--237",
 publisher="VŠB Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}