Publication detail

Simulace kvality větrání kabiny malého dopravního letounu

Original Title

Simulace kvality větrání kabiny malého dopravního letounu

Czech Title

Simulace kvality větrání kabiny malého dopravního letounu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá numerickou simulací kvality mikroklimatu v kabině připravovaného malého dopravního letounu EV-55. V základní verzi vybavení je letoun schopen pojmout devět cestujících a dva členy posádky. Celkový objem kabiny pro cestující je 9,5 m3 což vyžaduje velice přesné řízení větrání, vytápění a klimatizace. Hlavním účelem výzkumu bylo zjistit vliv provozních podmínek (pozemní provoz/let) a vliv obsazenosti kabiny (prázdná/plně obsazená) na kvalitu větrání v kabině. Pro modelování bylo vytvořeno šest modelových situací rozdělených do dvou skupin: skupina A prázdná kabina (modely A1 a A2 pozemní provoz, model A3 let) a skupina B model plně obsazené kabiny (modely B1 a B2 pozemní provoz, model B3 let). Kvalita větrání byla posuzována na základě index stáří vzduchu (AA - Age of Air), který je jedním z klíčových parametrů při posuzování kvality vnitřního mikroklimatu . Všechny modely byly vytvořeny prostřednictvím komerčního CFD programu Star CD ver. 4.02 (pre/postprocessor, solver).

Czech abstract

Příspěvek se zabývá numerickou simulací kvality mikroklimatu v kabině připravovaného malého dopravního letounu EV-55. V základní verzi vybavení je letoun schopen pojmout devět cestujících a dva členy posádky. Celkový objem kabiny pro cestující je 9,5 m3 což vyžaduje velice přesné řízení větrání, vytápění a klimatizace. Hlavním účelem výzkumu bylo zjistit vliv provozních podmínek (pozemní provoz/let) a vliv obsazenosti kabiny (prázdná/plně obsazená) na kvalitu větrání v kabině. Pro modelování bylo vytvořeno šest modelových situací rozdělených do dvou skupin: skupina A prázdná kabina (modely A1 a A2 pozemní provoz, model A3 let) a skupina B model plně obsazené kabiny (modely B1 a B2 pozemní provoz, model B3 let). Kvalita větrání byla posuzována na základě index stáří vzduchu (AA - Age of Air), který je jedním z klíčových parametrů při posuzování kvality vnitřního mikroklimatu . Všechny modely byly vytvořeny prostřednictvím komerčního CFD programu Star CD ver. 4.02 (pre/postprocessor, solver).

BibTex


@inproceedings{BUT23852,
 author="Jan {Fišer} and Miroslav {Jícha}",
 title="Simulace kvality větrání kabiny malého dopravního letounu",
 annote="Příspěvek se zabývá numerickou simulací kvality mikroklimatu v kabině připravovaného malého dopravního letounu EV-55. V základní verzi vybavení je letoun schopen pojmout devět cestujících a dva členy posádky. Celkový objem kabiny pro cestující je 9,5 m3 což vyžaduje velice přesné řízení větrání, vytápění a klimatizace. Hlavním účelem výzkumu bylo zjistit vliv provozních podmínek (pozemní provoz/let) a vliv obsazenosti kabiny (prázdná/plně obsazená) na kvalitu větrání v kabině. Pro modelování bylo vytvořeno šest modelových situací rozdělených do dvou skupin: skupina A prázdná kabina (modely A1 a A2 pozemní provoz, model A3 let) a skupina B model plně obsazené kabiny (modely B1 a B2 pozemní provoz, model B3 let). Kvalita větrání byla posuzována na základě index stáří vzduchu (AA - Age of Air), který je jedním z klíčových parametrů při posuzování kvality vnitřního mikroklimatu . Všechny modely byly vytvořeny prostřednictvím komerčního CFD programu Star CD ver. 4.02 (pre/postprocessor, solver).",
 address="Jiří Nožička - Grandient",
 booktitle="XXVI. Mezinárodní vědecká konference kateder a procovišť mechaniky tekutin a termomechaniky - Sborník z konference",
 chapter="23852",
 howpublished="print",
 institution="Jiří Nožička - Grandient",
 year="2007",
 month="august",
 pages="25--26",
 publisher="Jiří Nožička - Grandient",
 type="conference paper"
}