Publication detail

Aplikace drátového senzoru do směšovací komory effervescent trysky

Original Title

Aplikace drátového senzoru do směšovací komory effervescent trysky

Czech Title

Aplikace drátového senzoru do směšovací komory effervescent trysky

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá aplikací nového drátového senzoru (wire-mesh) do směšovací komory effervescent trysky, který umožní sledovat rozložení dvoufázové směsi v příčném průřezu kanálu. Na základě zkušeností byl vyvinut ve spolupráci s Forschungszentrum Dresden-Rossendorf první senzor pro kanál o vnitřním průměru 8 mm. Konstrukce tohoto prototypu vychází z dříve navržených funkčních WM senzorů pro větší světlosti kanálů, které byly použity např. pro experimenty v oblasti varných soustav.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá aplikací nového drátového senzoru (wire-mesh) do směšovací komory effervescent trysky, který umožní sledovat rozložení dvoufázové směsi v příčném průřezu kanálu. Na základě zkušeností byl vyvinut ve spolupráci s Forschungszentrum Dresden-Rossendorf první senzor pro kanál o vnitřním průměru 8 mm. Konstrukce tohoto prototypu vychází z dříve navržených funkčních WM senzorů pro větší světlosti kanálů, které byly použity např. pro experimenty v oblasti varných soustav.

BibTex


@inproceedings{BUT23846,
 author="Jan {Otáhal} and Miroslav {Jícha} and Tobias {Suehnel} and Matthias {Beyer}",
 title="Aplikace drátového senzoru do směšovací komory effervescent trysky",
 annote="Příspěvek se zabývá aplikací nového drátového senzoru (wire-mesh) do směšovací komory effervescent trysky, který umožní sledovat rozložení dvoufázové směsi v příčném průřezu kanálu. Na základě zkušeností byl vyvinut ve spolupráci s Forschungszentrum Dresden-Rossendorf první senzor pro kanál o vnitřním průměru 8 mm. Konstrukce tohoto prototypu vychází z dříve navržených funkčních WM senzorů pro větší světlosti kanálů, které byly použity např. pro experimenty v oblasti varných soustav.",
 address="ČVUT Praha",
 booktitle="Sborník z mezinárodní vědecké konference XXVI. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky",
 chapter="23846",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ČVUT Praha",
 year="2007",
 month="august",
 pages="56--59",
 publisher="ČVUT Praha",
 type="conference paper"
}