Publication detail

Počítačové podpory v kombinované formě studia

POLCEROVÁ, M.

Original Title

Počítačové podpory v kombinované formě studia

Czech Title

Počítačové podpory v kombinované formě studia

Language

cs

Original Abstract

Článek pojednává o počítačových podporách, které jsou využívány při výuce předmětů Matematika I a Matematika II na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně a to převážně u kombinované formy studia. Důraz je položen na tzv. počítačová cvičení a e-learningové návody a pouze okrajově je zmíněna www stránka, LMS systém a celoživotní vzdělávání.

Czech abstract

Článek pojednává o počítačových podporách, které jsou využívány při výuce předmětů Matematika I a Matematika II na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně a to převážně u kombinované formy studia. Důraz je položen na tzv. počítačová cvičení a e-learningové návody a pouze okrajově je zmíněna www stránka, LMS systém a celoživotní vzdělávání.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT23334,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="Počítačové podpory v kombinované formě studia",
 annote="Článek pojednává o počítačových podporách, které jsou využívány při výuce předmětů Matematika I a Matematika II na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně a to převážně u kombinované formy studia. Důraz je položen na tzv. počítačová cvičení a e-learningové návody a pouze okrajově je zmíněna www stránka, LMS systém a celoživotní vzdělávání.",
 address="Univerzita obrany, Brno",
 booktitle="5. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí",
 chapter="23334",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Univerzita obrany, Brno",
 year="2007",
 month="september",
 pages="263--271",
 publisher="Univerzita obrany, Brno",
 type="conference paper"
}