Publication detail

Počítačové podpory ve výuce matematiky

POLCEROVÁ, M.

Original Title

Počítačové podpory ve výuce matematiky

Czech Title

Počítačové podpory ve výuce matematiky

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek pojednává o počítačových podporách, které jsou využívány při výuce předmětů Matematika I a Matematika II na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Důraz je položen na tzv. počítačová cvičení a e learningové návody a pouze okrajově je zmíněna www stránka, LMS systém a celoživotní vzdělávání.

Czech abstract

Příspěvek pojednává o počítačových podporách, které jsou využívány při výuce předmětů Matematika I a Matematika II na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Důraz je položen na tzv. počítačová cvičení a e learningové návody a pouze okrajově je zmíněna www stránka, LMS systém a celoživotní vzdělávání.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT23317,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="Počítačové podpory ve výuce matematiky",
 annote="Příspěvek pojednává o počítačových podporách, které jsou využívány při výuce předmětů Matematika I a Matematika II na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Důraz je položen na tzv. počítačová cvičení a e learningové návody a pouze okrajově je zmíněna www stránka, LMS systém a celoživotní vzdělávání.",
 address="Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Katedra technické a informační výchovy, Moravská vysoká škola Olomouc, Ústav informatiky.",
 booktitle="INFOTECH 2007 moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání",
 chapter="23317",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Katedra technické a informační výchovy, Moravská vysoká škola Olomouc, Ústav informatiky.",
 year="2007",
 month="september",
 pages="645--648",
 publisher="Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Katedra technické a informační výchovy, Moravská vysoká škola Olomouc, Ústav informatiky.",
 type="conference paper"
}