Publication detail

Development of the new methods for glaucoma

KOLÁŘ, R. JAN, J.

Original Title

Vývoj nových metod pro včasnou diagnostiku glaukomu

Czech Title

Vývoj nových metod pro včasnou diagnostiku glaukomu

English Title

Development of the new methods for glaucoma

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá popisem metod, které slouží pro včasnou diagnostiku glaukomu na základě několika zobrazovacích modalit. Snahou je určitá fůze těchto obrazů s cílem využít maximum infor-mace. Protože se jedná o obrazy snímané v časovém odstupu a s různými vlastnostmi, tak základem těchto metod je registrace obrazů, která je v textu podrobněji rozepsána.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá popisem metod, které slouží pro včasnou diagnostiku glaukomu na základě několika zobrazovacích modalit. Snahou je určitá fůze těchto obrazů s cílem využít maximum infor-mace. Protože se jedná o obrazy snímané v časovém odstupu a s různými vlastnostmi, tak základem těchto metod je registrace obrazů, která je v textu podrobněji rozepsána.

English abstract

This paper deals with description of the methods for glaucoma diagnosis based on several modalities. Because the image are taken after some time intervals, the registration is needed.

Keywords

glaucoma, image registration

RIV year

2007

Released

11.09.2007

Publisher

ČVUT v Praze

Location

Kladno

ISBN

978-80-01-03777-5

Book

Trendy v biomedicínském inženýrství

Pages from

212

Pages to

215

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT23048,
 author="Radim {Kolář} and Jiří {Jan}",
 title="Vývoj nových metod pro včasnou diagnostiku glaukomu",
 annote="Příspěvek se zabývá popisem metod, které slouží pro včasnou diagnostiku glaukomu na základě několika zobrazovacích modalit. Snahou je určitá fůze těchto obrazů s cílem využít maximum infor-mace. Protože se jedná o obrazy snímané v časovém odstupu a s různými vlastnostmi, tak základem těchto metod je registrace obrazů, která je v textu podrobněji rozepsána.",
 address="ČVUT v Praze",
 booktitle="Trendy v biomedicínském inženýrství",
 chapter="23048",
 institution="ČVUT v Praze",
 year="2007",
 month="september",
 pages="212--215",
 publisher="ČVUT v Praze",
 type="conference paper"
}