Publication detail

RBSO optimalizace železobetonového průřezu

Original Title

RBSO optimalizace železobetonového průřezu

Czech Title

RBSO optimalizace železobetonového průřezu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek uvádí formulaci a řešení optimalizace návrhu železobetonového průřezu. Jsou uvedeny a srovnávány 2 přístupy řešení: deterministický (DBSO - Deterministic Based Structural Optimisation) and stochastický (RBSO - Reliabillity-Based Structural Optimisation.

Czech abstract

Příspěvek uvádí formulaci a řešení optimalizace návrhu železobetonového průřezu. Jsou uvedeny a srovnávány 2 přístupy řešení: deterministický (DBSO - Deterministic Based Structural Optimisation) and stochastický (RBSO - Reliabillity-Based Structural Optimisation.

BibTex


@inproceedings{BUT22694,
 author="Jan {Plšek} and Petr {Štěpánek} and Pavel {Popela}",
 title="RBSO optimalizace železobetonového průřezu",
 annote="Příspěvek uvádí formulaci a řešení optimalizace návrhu železobetonového průřezu. Jsou uvedeny a srovnávány 2 přístupy řešení: deterministický (DBSO - Deterministic Based Structural Optimisation) and stochastický (RBSO - Reliabillity-Based Structural Optimisation.",
 address="Vsoké učení technické v Brně",
 booktitle="Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006",
 chapter="22694",
 edition="2006",
 institution="Vsoké učení technické v Brně",
 year="2006",
 month="october",
 pages="135--144",
 publisher="Vsoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}