Publication detail

Možnosti experimentálního využití bezdrátové komunikace ZigBee pro přenos dat na nízkých rychlostech

Original Title

Možnosti experimentálního využití bezdrátové komunikace ZigBee pro přenos dat na nízkých rychlostech

Czech Title

Možnosti experimentálního využití bezdrátové komunikace ZigBee pro přenos dat na nízkých rychlostech

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek pojednává o snadno dostupných nástrojích pro vývoj a testování bezdrátového přenosu dat pomocí standardu ZigBee; především v nejpoužívanějším pásmu ISM. Jen velmi stručně jsou nastíněny parametry standardu ZigBee. Hlavní důraz je v článku kladen na představení dvou hardwarových nástrojů od firmy Freescale a Atmel, které kromě své nízké ceny umožňují využít také zdrojových kódů standardu pro vývoj aplikací vlastních.

Czech abstract

Příspěvek pojednává o snadno dostupných nástrojích pro vývoj a testování bezdrátového přenosu dat pomocí standardu ZigBee; především v nejpoužívanějším pásmu ISM. Jen velmi stručně jsou nastíněny parametry standardu ZigBee. Hlavní důraz je v článku kladen na představení dvou hardwarových nástrojů od firmy Freescale a Atmel, které kromě své nízké ceny umožňují využít také zdrojových kódů standardu pro vývoj aplikací vlastních.

BibTex


@inproceedings{BUT22664,
 author="Tomáš {Frýza} and Jan {Prokopec}",
 title="Možnosti experimentálního využití bezdrátové komunikace ZigBee pro přenos dat na nízkých rychlostech",
 annote="Příspěvek pojednává o snadno dostupných nástrojích pro vývoj a testování bezdrátového přenosu dat pomocí standardu ZigBee; především v nejpoužívanějším pásmu ISM. Jen velmi stručně jsou nastíněny parametry standardu ZigBee. Hlavní důraz je v článku kladen na představení dvou hardwarových nástrojů od firmy Freescale a Atmel, které kromě své nízké ceny umožňují využít také zdrojových kódů standardu pro vývoj aplikací vlastních.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 booktitle="Sborník příspěvků konference Zvůle 2007",
 chapter="22664",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 year="2007",
 month="august",
 pages="36--39",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 type="conference paper"
}