Publication detail

State-of-the-art of education personnel in the area thermal spraying in Czech Republic

KUBÍČEK, J.

Original Title

Současný stav vzdělávání personálu v oblasti žárových nástřiků v České Republice

Czech Title

Současný stav vzdělávání personálu v oblasti žárových nástřiků v České Republice

English Title

State-of-the-art of education personnel in the area thermal spraying in Czech Republic

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Přehled výuky a podmínek kurzů - Evropský specialista pro žárové nástřiky a Praktik pro žárové nástřiky

Czech abstract

Přehled výuky a podmínek kurzů - Evropský specialista pro žárové nástřiky a Praktik pro žárové nástřiky

English abstract

Survey education and conditions of course - European Thermal Spraying Specialist and - European Thermal Sprayer

Keywords

Course, European Thermal Spraying Specialist, European Thermal Sprayer

Released

13.03.2002

Publisher

Česká svářečská společnost

Location

Praha

Pages from

9

Pages to

16

Pages count

8

BibTex


@inproceedings{BUT22350,
 author="Jaroslav {Kubíček}",
 title="Současný stav vzdělávání personálu v oblasti žárových nástřiků v České Republice",
 annote="Přehled výuky a podmínek kurzů - Evropský specialista pro žárové nástřiky a Praktik pro žárové nástřiky",
 address="Česká svářečská společnost",
 booktitle="Žárové nástřiky a renovace",
 chapter="22350",
 edition="1",
 institution="Česká svářečská společnost",
 year="2002",
 month="march",
 pages="9",
 publisher="Česká svářečská společnost",
 type="conference paper"
}