Publication detail

Parametrická studie statické spolehlivosti panelových objektů soustavy P1.11

Original Title

Parametrická studie statické spolehlivosti panelových objektů soustavy P1.11

Czech Title

Parametrická studie statické spolehlivosti panelových objektů soustavy P1.11

Language

cs

Original Abstract

Jsou uvedeny některé výsledky z řešení vybrané skupiny problémů na panelové soustavě P1.11.

Czech abstract

Jsou uvedeny některé výsledky z řešení vybrané skupiny problémů na panelové soustavě P1.11.

BibTex


@inproceedings{BUT22296,
 author="Jiří {Oliva} and Petr {Štěpánek}",
 title="Parametrická studie statické spolehlivosti panelových objektů soustavy P1.11",
 annote="Jsou uvedeny některé výsledky z řešení vybrané skupiny problémů na panelové soustavě P1.11.",
 address="STU Bratislava, Stavebná fakulta",
 booktitle="Betonárské Dni 2006 - Zborník prednášok",
 chapter="22296",
 edition="2006",
 institution="STU Bratislava, Stavebná fakulta",
 year="2006",
 month="november",
 pages="385--390",
 publisher="STU Bratislava, Stavebná fakulta",
 type="conference paper"
}