Publication detail

Ověření charakteristik ocelového lana závěsu výložníku u věžového jeřábu MB 1030.11

POKORNÝ, P. NÁVRAT, T. KAŠPÁREK, J. VRBKA, M.

Original Title

Ověření charakteristik ocelového lana závěsu výložníku u věžového jeřábu MB 1030.11

Czech Title

Ověření charakteristik ocelového lana závěsu výložníku u věžového jeřábu MB 1030.11

Language

cs

Original Abstract

Stavební věžový jeřáb je z hlediska konstrukce a bezpečnosti provozu složitý stroj, jehož mechanické vlastnosti jsou plně pod kontrolou obsluhy. Tato obsluha má po stránce bezpečnosti jasně vymezené mezní provozní podmínky, které jsou kontrolovány monitorovacím elektronickým systémem. Propojením monitorovacího a ovládacího zařízení získáme mechatronický systém ovládání stavebního jeřábu. Tuto elektronickou ochranu lze uplatnit i u starších typů stavebních jeřábů jako je právě typ MB 1030.11 dodatečnou montáží. Nelze však zabezpečit tento typ stavebního jeřábu bez znalostí fyzikálních parametrů jeho prvků při průběhu pracovního cyklu v celém spektru jeho zatěžovací křivky. Velmi důležitým prvkem u tohoto mobilního jeřábu je pro stabilitu výložníku ocelové lano, které jako pružný člen dovoluje mobilnost stroje a zároveň omezuje hodnotu nosnosti. Proto z důvodu rozdílu mezi výpočtovými a empiricky zjišťovanými hodnotami modulu pružnosti, jsme přistoupili k identifikaci skutečné hodnoty modulu pružnosti pro daný typ lana. Identifikace byla prováděna inverzní metodou řešení dané úlohy.

Czech abstract

Stavební věžový jeřáb je z hlediska konstrukce a bezpečnosti provozu složitý stroj, jehož mechanické vlastnosti jsou plně pod kontrolou obsluhy. Tato obsluha má po stránce bezpečnosti jasně vymezené mezní provozní podmínky, které jsou kontrolovány monitorovacím elektronickým systémem. Propojením monitorovacího a ovládacího zařízení získáme mechatronický systém ovládání stavebního jeřábu. Tuto elektronickou ochranu lze uplatnit i u starších typů stavebních jeřábů jako je právě typ MB 1030.11 dodatečnou montáží. Nelze však zabezpečit tento typ stavebního jeřábu bez znalostí fyzikálních parametrů jeho prvků při průběhu pracovního cyklu v celém spektru jeho zatěžovací křivky. Velmi důležitým prvkem u tohoto mobilního jeřábu je pro stabilitu výložníku ocelové lano, které jako pružný člen dovoluje mobilnost stroje a zároveň omezuje hodnotu nosnosti. Proto z důvodu rozdílu mezi výpočtovými a empiricky zjišťovanými hodnotami modulu pružnosti, jsme přistoupili k identifikaci skutečné hodnoty modulu pružnosti pro daný typ lana. Identifikace byla prováděna inverzní metodou řešení dané úlohy.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT22226,
 author="Přemysl {Pokorný} and Tomáš {Návrat} and Jaroslav {Kašpárek} and Martin {Vrbka}",
 title="Ověření charakteristik ocelového lana závěsu výložníku u věžového jeřábu MB 1030.11",
 annote="Stavební věžový jeřáb je z hlediska konstrukce a bezpečnosti provozu složitý stroj, jehož mechanické vlastnosti jsou plně pod kontrolou obsluhy. Tato obsluha má po stránce bezpečnosti jasně vymezené mezní provozní podmínky, které jsou kontrolovány monitorovacím elektronickým systémem. Propojením monitorovacího a ovládacího zařízení získáme mechatronický systém ovládání stavebního jeřábu. Tuto elektronickou ochranu lze uplatnit i u starších typů stavebních jeřábů jako je právě typ MB 1030.11 dodatečnou montáží. Nelze však zabezpečit tento typ stavebního jeřábu bez znalostí fyzikálních parametrů jeho prvků při průběhu pracovního cyklu v celém spektru jeho zatěžovací křivky. Velmi důležitým prvkem u tohoto mobilního jeřábu je pro stabilitu výložníku ocelové lano, které jako pružný člen dovoluje mobilnost stroje a zároveň omezuje hodnotu nosnosti. Proto z důvodu rozdílu mezi výpočtovými a empiricky zjišťovanými hodnotami modulu pružnosti, jsme přistoupili k identifikaci skutečné hodnoty modulu pružnosti pro daný typ lana. Identifikace byla prováděna inverzní metodou řešení dané úlohy.",
 address="VUT Brno 2007",
 booktitle="Zdvíhací zařízení v teorii a praxi 2007",
 chapter="22226",
 institution="VUT Brno 2007",
 year="2007",
 month="april",
 pages="130--133",
 publisher="VUT Brno 2007",
 type="conference paper"
}