Publication detail

Optimalizovaný návrh železobetonových, předpjatých a kombinovaných stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásah ČSN EN 1992-1-1

Original Title

Optimalizovaný návrh železobetonových, předpjatých a kombinovaných stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásah ČSN EN 1992-1-1

Czech Title

Optimalizovaný návrh železobetonových, předpjatých a kombinovaných stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásah ČSN EN 1992-1-1

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku je popsán optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu podle ČSN EN 1992-1-1. Optimalizační úloha vychází z podmínek mezního stavu únosnosti. Jsou uvedeny odvozené algoritmy a příklady jejich aplikace. Cílová funkce zohledňuje průřezovou plochu podélné výztuže. Optimalizační metoda je založena na deterministickém přístupu (DBSO).

Czech abstract

V příspěvku je popsán optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu podle ČSN EN 1992-1-1. Optimalizační úloha vychází z podmínek mezního stavu únosnosti. Jsou uvedeny odvozené algoritmy a příklady jejich aplikace. Cílová funkce zohledňuje průřezovou plochu podélné výztuže. Optimalizační metoda je založena na deterministickém přístupu (DBSO).

BibTex


@inproceedings{BUT21977,
 author="Ivana {Laníková} and Petr {Štěpánek}",
 title="Optimalizovaný návrh železobetonových, předpjatých a kombinovaných stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásah ČSN EN 1992-1-1",
 annote="V příspěvku je popsán optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu podle ČSN EN 1992-1-1. Optimalizační úloha vychází z podmínek mezního stavu únosnosti. Jsou uvedeny odvozené algoritmy a příklady jejich aplikace. Cílová funkce zohledňuje průřezovou plochu podélné výztuže. Optimalizační metoda je založena na deterministickém přístupu (DBSO).
",
 address="ČSB Servis, s.r.o",
 booktitle="Sborník příspěvků "13. Betonářské dny 2006"",
 chapter="21977",
 institution="ČSB Servis, s.r.o",
 year="2006",
 month="november",
 pages="256--261",
 publisher="ČSB Servis, s.r.o",
 type="conference paper"
}