Publication detail

Diagnostika a možnosti sanace nosných střešních konstrukcí objektů elektráren ČEZ

BAJER, M. KARMAZÍNOVÁ, M. VESELKA, M.

Original Title

Diagnostika a možnosti sanace nosných střešních konstrukcí objektů elektráren ČEZ

Czech Title

Diagnostika a možnosti sanace nosných střešních konstrukcí objektů elektráren ČEZ

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá problémem diagnostiky střešních konstrukcí kotelen a strojoven objektů elektráren v Hodoníně, Poříčí, Tisové. Konstrukce továrny v Hodoníně a Tisové má ocelovou nosnou střešní konstrukci, v Poříčí je požita kombinace oceli a dřeva a beton je použit pro konstrukci v Tisové. Všechny střešní konstrukce byly prověřeny, pro stanovení reálného zatížení byly diagnostikovány stávající střešní pláště a následně proveden statický výpočet. V této kalkulaci bylo uvažováno stálé zatížení po předvídané rekonstrukci střešního pláště a klimatické zatížení podle současných norem. Pro konstrukce, které nevyhovují požadavkům norem byly navrženy možné metody zlepšení.

Czech abstract

Článek se zabývá problémem diagnostiky střešních konstrukcí kotelen a strojoven objektů elektráren v Hodoníně, Poříčí, Tisové. Konstrukce továrny v Hodoníně a Tisové má ocelovou nosnou střešní konstrukci, v Poříčí je požita kombinace oceli a dřeva a beton je použit pro konstrukci v Tisové. Všechny střešní konstrukce byly prověřeny, pro stanovení reálného zatížení byly diagnostikovány stávající střešní pláště a následně proveden statický výpočet. V této kalkulaci bylo uvažováno stálé zatížení po předvídané rekonstrukci střešního pláště a klimatické zatížení podle současných norem. Pro konstrukce, které nevyhovují požadavkům norem byly navrženy možné metody zlepšení.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT21347,
 author="Miroslav {Bajer} and Marcela {Karmazínová} and Miloslav {Veselka}",
 title="Diagnostika a možnosti sanace nosných střešních konstrukcí objektů elektráren ČEZ",
 annote="Článek se zabývá problémem diagnostiky střešních konstrukcí kotelen a strojoven objektů elektráren v Hodoníně, Poříčí, Tisové. Konstrukce továrny v Hodoníně a Tisové má ocelovou nosnou střešní konstrukci, v Poříčí je požita kombinace oceli a dřeva a beton je použit pro konstrukci v Tisové. Všechny střešní konstrukce byly prověřeny, pro stanovení reálného zatížení byly diagnostikovány stávající střešní pláště a následně proveden statický výpočet. V této kalkulaci bylo uvažováno stálé zatížení po předvídané rekonstrukci střešního pláště a klimatické zatížení podle současných norem. Pro konstrukce, které nevyhovují požadavkům norem byly navrženy možné metody zlepšení.",
 address="VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství",
 booktitle="2. Mezinárodní konference zastřešení budov",
 chapter="21347",
 institution="VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství",
 year="2004",
 month="march",
 pages="185--190",
 publisher="VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství",
 type="conference paper"
}