Publication detail

Kinetický pohled na solubilizační chování nepolární fluorescenční sondy ve vodných roztocích amfifilních látek

Original Title

Kinetický pohled na solubilizační chování nepolární fluorescenční sondy ve vodných roztocích amfifilních látek

Czech Title

Kinetický pohled na solubilizační chování nepolární fluorescenční sondy ve vodných roztocích amfifilních látek

Language

cs

Original Abstract

Diskuse možnosti studia kinetiky solubilizace nepolárních látek v roztocích amfifilů pomocí flourescenční spektroskopie. Byl sledován vývoj intenzity fluorescence vybrané fluorescenční sondy v závislosti na čase.

Czech abstract

Diskuse možnosti studia kinetiky solubilizace nepolárních látek v roztocích amfifilů pomocí flourescenční spektroskopie. Byl sledován vývoj intenzity fluorescence vybrané fluorescenční sondy v závislosti na čase.

BibTex


@inproceedings{BUT21160,
 author="Filip {Mravec} and Miloslav {Pekař}",
 title="Kinetický pohled na solubilizační chování nepolární fluorescenční sondy ve vodných roztocích amfifilních látek",
 annote="Diskuse možnosti studia kinetiky solubilizace nepolárních látek v roztocích amfifilů pomocí flourescenční spektroskopie. Byl sledován vývoj intenzity fluorescence vybrané fluorescenční sondy v závislosti na čase.",
 address="Masarykova univerzita",
 booktitle="VI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků",
 chapter="21160",
 edition="není",
 howpublished="print",
 institution="Masarykova univerzita",
 year="2006",
 month="february",
 pages="76--77",
 publisher="Masarykova univerzita",
 type="conference paper"
}