Publication detail

Kolísání napětí způsobené harmonickými a meziharmonickými složkami

DRÁPELA, J. MASTNÝ, P.

Original Title

Kolísání napětí způsobené harmonickými a meziharmonickými složkami

Czech Title

Kolísání napětí způsobené harmonickými a meziharmonickými složkami

Language

cs

Original Abstract

Jedním z největších problémů v oblasti kvality elektrické energie jsou rychlé změny napětí tedy jeho kolísání způsobující blikání světelných zdrojů. Ke kolísání napětí v síti může vést kolísání odběru a z historických důvodů, se na tento typ rušení pohlíží jako na důvod vzniku blikání světelných zdrojů. Na druhou stranu každé kolísání napětí se ve frekvenční oblasti projevuje jako skupina subharmonických a/nebo meziharmonických složek. Tedy velikost napětí může kolísat, i když obsahuje subharmonické a/nebo meziharmonické složky. S narůstajícím počtem aplikací, které vyžadují elektronické výkonové prvky, narůstá v napájecí síti i vliv přímo generovaných subharmonických a meziharmonických složek. Současně se na kolísání napětí pohlíží jako na kolísání jeho efektivní hodnoty. Důvodem je historické hodnocení odezvy žárovky, která je citlivá právě na kolísání efektivní hodnoty, v soustavě kolísání napětí - žárovka - oko - dlouhodobý vjem. Tento systém je implementován i v UIE/IEC flikrmetrech. Článek se zabývá analýzou velikosti a frekvence kolísání napětí pro případy meziharmonických harmonických složek, vzájemně synchronizovaných i nesynchronizovaných, superponovaných na základní harmonické napětí, které může být dále deformováno dalšími harmonickými složkami.

Czech abstract

Jedním z největších problémů v oblasti kvality elektrické energie jsou rychlé změny napětí tedy jeho kolísání způsobující blikání světelných zdrojů. Ke kolísání napětí v síti může vést kolísání odběru a z historických důvodů, se na tento typ rušení pohlíží jako na důvod vzniku blikání světelných zdrojů. Na druhou stranu každé kolísání napětí se ve frekvenční oblasti projevuje jako skupina subharmonických a/nebo meziharmonických složek. Tedy velikost napětí může kolísat, i když obsahuje subharmonické a/nebo meziharmonické složky. S narůstajícím počtem aplikací, které vyžadují elektronické výkonové prvky, narůstá v napájecí síti i vliv přímo generovaných subharmonických a meziharmonických složek. Současně se na kolísání napětí pohlíží jako na kolísání jeho efektivní hodnoty. Důvodem je historické hodnocení odezvy žárovky, která je citlivá právě na kolísání efektivní hodnoty, v soustavě kolísání napětí - žárovka - oko - dlouhodobý vjem. Tento systém je implementován i v UIE/IEC flikrmetrech. Článek se zabývá analýzou velikosti a frekvence kolísání napětí pro případy meziharmonických harmonických složek, vzájemně synchronizovaných i nesynchronizovaných, superponovaných na základní harmonické napětí, které může být dále deformováno dalšími harmonickými složkami.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT21126,
 author="Jiří {Drápela} and Petr {Mastný}",
 title="Kolísání napětí způsobené harmonickými a meziharmonickými složkami",
 annote="Jedním z největších problémů v oblasti kvality elektrické energie jsou rychlé změny napětí tedy jeho kolísání způsobující blikání světelných zdrojů. Ke kolísání napětí v síti může vést kolísání odběru a z historických důvodů, se na tento typ rušení pohlíží jako na důvod vzniku blikání světelných zdrojů. Na druhou stranu každé kolísání napětí se ve frekvenční oblasti projevuje jako skupina subharmonických a/nebo meziharmonických složek. Tedy velikost napětí může kolísat, i když obsahuje subharmonické a/nebo meziharmonické složky. S narůstajícím počtem aplikací, které vyžadují elektronické výkonové prvky, narůstá v napájecí síti i vliv přímo generovaných subharmonických a meziharmonických složek. Současně se na kolísání napětí pohlíží jako na kolísání jeho efektivní hodnoty. Důvodem je historické hodnocení odezvy žárovky, která je citlivá právě na kolísání efektivní hodnoty, v soustavě kolísání napětí - žárovka - oko - dlouhodobý vjem. Tento systém je implementován i v UIE/IEC flikrmetrech. Článek se zabývá analýzou velikosti a frekvence kolísání napětí pro případy meziharmonických harmonických složek, vzájemně synchronizovaných i nesynchronizovaných, superponovaných na základní harmonické napětí, které může být dále deformováno dalšími harmonickými složkami.",
 address="VŠB-TU Ostrava",
 booktitle="Kvalita elektrické energie, 3th scientific workshop",
 chapter="21126",
 howpublished="print",
 institution="VŠB-TU Ostrava",
 year="2006",
 month="february",
 pages="59--66",
 publisher="VŠB-TU Ostrava",
 type="conference paper"
}