Publication detail

Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem

Original Title

Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem

Czech Title

Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem

Language

cs

Original Abstract

Na příkladu profilového válce poslední stolice pro válcování U-profilů je ilustrován postup při návrhu optimální konfigurace chladicích trysek. Cílem je prodloužení životnosti válce eliminací nepříznivých stavů teplotní napjatosti, které vedou k rychlé iniciaci a růstu únavových trhlin.

Czech abstract

Na příkladu profilového válce poslední stolice pro válcování U-profilů je ilustrován postup při návrhu optimální konfigurace chladicích trysek. Cílem je prodloužení životnosti válce eliminací nepříznivých stavů teplotní napjatosti, které vedou k rychlé iniciaci a růstu únavových trhlin.

BibTex


@inproceedings{BUT21049,
 author="Jindřich {Petruška} and Jaroslav {Horský} and Lukáš {Vavrečka}",
 title="Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem",
 annote="Na příkladu profilového válce poslední stolice pro válcování U-profilů je ilustrován postup při návrhu optimální konfigurace chladicích trysek. Cílem je prodloužení životnosti válce eliminací nepříznivých stavů teplotní napjatosti, které vedou k rychlé iniciaci a růstu únavových trhlin.",
 address="SVS FEM",
 booktitle="Sborník 13.Ansys Users Meeting",
 chapter="21049",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="SVS FEM",
 year="2005",
 month="september",
 pages="1--10",
 publisher="SVS FEM",
 type="conference paper"
}