Publication detail

Železniční estakáda přes Masarykovo nádraží v Praze v km 3,993 HK

Original Title

Železniční estakáda přes Masarykovo nádraží v Praze v km 3,993 HK

Czech Title

Železniční estakáda přes Masarykovo nádraží v Praze v km 3,993 HK

Language

cs

Original Abstract

Součástí stavby "Nové spojení" v Praze je čtyřkolejná železniční estakáda přes Masarykovo nádraží o délce 450 m. V rámci kontrolní činnosti byla provedena prostorová analýza vybraných polí (krajního a typického) nosné konstrukce. K prostorové analýze byl použit program ANSYS. V příspěvku jsou popsány výpočtové modely včetně typů prvků použitých pro modelování jednotlivých konstrukčních částí a řešené zatěžovací stavy s příklady výsledků.

Czech abstract

Součástí stavby "Nové spojení" v Praze je čtyřkolejná železniční estakáda přes Masarykovo nádraží o délce 450 m. V rámci kontrolní činnosti byla provedena prostorová analýza vybraných polí (krajního a typického) nosné konstrukce. K prostorové analýze byl použit program ANSYS. V příspěvku jsou popsány výpočtové modely včetně typů prvků použitých pro modelování jednotlivých konstrukčních částí a řešené zatěžovací stavy s příklady výsledků.

BibTex


@inproceedings{BUT21047,
 author="Jan {Pěnčík}",
 title="Železniční estakáda přes Masarykovo nádraží v Praze v km 3,993 HK",
 annote="Součástí stavby "Nové spojení" v Praze je čtyřkolejná železniční estakáda přes Masarykovo nádraží o délce 450 m. V rámci kontrolní činnosti byla provedena prostorová analýza vybraných polí (krajního a typického) nosné konstrukce. K prostorové analýze byl použit program ANSYS. V příspěvku jsou popsány výpočtové modely včetně typů prvků použitých pro modelování jednotlivých konstrukčních částí a řešené zatěžovací stavy s příklady výsledků.",
 address="SVS FEM s.r.o.",
 booktitle="13. ANSYS Users' Meeting",
 chapter="21047",
 institution="SVS FEM s.r.o.",
 year="2005",
 month="september",
 pages="1--9",
 publisher="SVS FEM s.r.o.",
 type="conference paper"
}