Publication detail

Zatěžovací zkoušky sklovláknobetonových fasádních dílců vyztužených žebrem

MELCHER, J. KARMAZÍNOVÁ, M.

Original Title

Zatěžovací zkoušky sklovláknobetonových fasádních dílců vyztužených žebrem

Czech Title

Zatěžovací zkoušky sklovláknobetonových fasádních dílců vyztužených žebrem

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá problematikou skutečného chování sklovláknobetonových fasádních dílců vyztužených žebrem. V článku jsou prezentovány zejména výsledky zatěžovacích zkoušek plošného dílce ze sklovláknobetonu při rovnoměrném zatížení simulujícím účinky sání nebo tlaku větru.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá problematikou skutečného chování sklovláknobetonových fasádních dílců vyztužených žebrem. V článku jsou prezentovány zejména výsledky zatěžovacích zkoušek plošného dílce ze sklovláknobetonu při rovnoměrném zatížení simulujícím účinky sání nebo tlaku větru.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT20870,
 author="Jindřich {Melcher} and Marcela {Karmazínová}",
 title="Zatěžovací zkoušky sklovláknobetonových fasádních dílců vyztužených žebrem",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou skutečného chování sklovláknobetonových fasádních dílců vyztužených žebrem. V článku jsou prezentovány zejména výsledky zatěžovacích zkoušek plošného dílce ze sklovláknobetonu při rovnoměrném zatížení simulujícím účinky sání nebo tlaku větru.",
 address="VUSTAH Brno",
 booktitle="Sborník konference VUSTAH 2005",
 chapter="20870",
 institution="VUSTAH Brno",
 year="2005",
 month="june",
 pages="204--208",
 publisher="VUSTAH Brno",
 type="conference paper"
}