Publication detail

PROBLÉMY VÝPOČTOVÝCH SIMULACÍ DYNAMICKÉHO TVÁŘENÍ OCELÍ

Original Title

PROBLÉMY VÝPOČTOVÝCH SIMULACÍ DYNAMICKÉHO TVÁŘENÍ OCELÍ

Czech Title

PROBLÉMY VÝPOČTOVÝCH SIMULACÍ DYNAMICKÉHO TVÁŘENÍ OCELÍ

Language

cs

Original Abstract

Do výpočtových simulací procesu tváření byl zahrnut vliv deformace a rychlosti deformace na zpevnění materiálu. Za účelem nalezení parametrů Johnson Cookova a Zerilli Armstrongova materiálového modelu byl proveden Taylorův dopadový test. Následně byly provedeny výpočtové simulace tohoto experimentu v konečnoprvkovém výpočtovém systému AnsysLS Dyna. Tyto simulace byly provedeny pro velký počet vhodně zvolených variací parametrů uvedených materiálových modelů. Pro inverzní úlohu nalezení parametrů materiálového modelu materiálu na základě porovnání výsledků simulace a tvaru vzorku z experimentu byla použita metoda neuronových sítí.Dále byl vytvořen konečnoprvkový model složené lisovnice pro druhou tvářecí operaci výroby matic M6. Pro různé rychlosti pohybu razníku byla provedena simulace tvářecího procesu a byl vyhodnocen vliv rychlosti tváření na namáhání tvářecích nástrojů.

Czech abstract

Do výpočtových simulací procesu tváření byl zahrnut vliv deformace a rychlosti deformace na zpevnění materiálu. Za účelem nalezení parametrů Johnson Cookova a Zerilli Armstrongova materiálového modelu byl proveden Taylorův dopadový test. Následně byly provedeny výpočtové simulace tohoto experimentu v konečnoprvkovém výpočtovém systému AnsysLS Dyna. Tyto simulace byly provedeny pro velký počet vhodně zvolených variací parametrů uvedených materiálových modelů. Pro inverzní úlohu nalezení parametrů materiálového modelu materiálu na základě porovnání výsledků simulace a tvaru vzorku z experimentu byla použita metoda neuronových sítí.Dále byl vytvořen konečnoprvkový model složené lisovnice pro druhou tvářecí operaci výroby matic M6. Pro různé rychlosti pohybu razníku byla provedena simulace tvářecího procesu a byl vyhodnocen vliv rychlosti tváření na namáhání tvářecích nástrojů.

BibTex


@inproceedings{BUT20777,
 author="Petr {Pejchal} and Dalibor {Krásny} and Milan {Forejt} and Jindřich {Petruška}",
 title="PROBLÉMY VÝPOČTOVÝCH SIMULACÍ DYNAMICKÉHO TVÁŘENÍ OCELÍ",
 annote="Do výpočtových simulací procesu tváření byl zahrnut vliv deformace a rychlosti deformace na zpevnění materiálu. Za účelem nalezení parametrů Johnson Cookova a Zerilli Armstrongova materiálového modelu byl proveden Taylorův dopadový test. Následně byly provedeny výpočtové simulace tohoto experimentu v konečnoprvkovém výpočtovém systému AnsysLS Dyna. Tyto simulace byly provedeny pro velký počet vhodně zvolených variací parametrů uvedených materiálových modelů. Pro inverzní úlohu nalezení parametrů materiálového modelu materiálu na základě porovnání výsledků simulace a tvaru vzorku z experimentu byla použita metoda neuronových sítí.Dále byl vytvořen konečnoprvkový model složené lisovnice pro druhou tvářecí operaci výroby matic M6. Pro různé rychlosti pohybu razníku byla provedena simulace tvářecího procesu a byl vyhodnocen vliv rychlosti tváření na namáhání tvářecích nástrojů.",
 address="POLISH SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS AND TECHNICIANS",
 booktitle="Developments in Machinery Design and Control",
 chapter="20777",
 institution="POLISH SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS AND TECHNICIANS",
 year="2005",
 month="september",
 pages="77",
 publisher="POLISH SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS AND TECHNICIANS",
 type="conference paper"
}