Publication detail

Současný stav navrhování při zesilování zděných konstrukcí pomocí nenapjaté výztuže vkládané do drážek

Original Title

Současný stav navrhování při zesilování zděných konstrukcí pomocí nenapjaté výztuže vkládané do drážek

Czech Title

Současný stav navrhování při zesilování zděných konstrukcí pomocí nenapjaté výztuže vkládané do drážek

Language

cs

Original Abstract

Metoda dodatečně vkládané nepředpjaté výztuže umožňuje zesílení stávajících zděných kleneb bez většího zásahu do konstrukce. Tento systém je schopen v konstrukci redistriubovat nově vzniklá napětí od zatížení, které začne působit na zesílenou konstrukci. Je popsána experimentální část, vyhodnocení výsledků , matematické modelování a porovnání modelu s experimenty. Pro návrh dodatečného vyztužení je navržen výklpočtový algoritmus.

Czech abstract

Metoda dodatečně vkládané nepředpjaté výztuže umožňuje zesílení stávajících zděných kleneb bez většího zásahu do konstrukce. Tento systém je schopen v konstrukci redistriubovat nově vzniklá napětí od zatížení, které začne působit na zesílenou konstrukci. Je popsána experimentální část, vyhodnocení výsledků , matematické modelování a porovnání modelu s experimenty. Pro návrh dodatečného vyztužení je navržen výklpočtový algoritmus.

BibTex


@inproceedings{BUT20750,
 author="Martin {Zlámal} and Petr {Štěpánek}",
 title="Současný stav navrhování při zesilování zděných konstrukcí pomocí nenapjaté výztuže vkládané do drážek",
 annote="Metoda dodatečně vkládané nepředpjaté výztuže umožňuje zesílení stávajících zděných kleneb bez většího zásahu do konstrukce. Tento systém je schopen v konstrukci redistriubovat nově vzniklá napětí od zatížení, které začne působit na zesílenou konstrukci. Je popsána experimentální část, vyhodnocení výsledků , matematické modelování a porovnání modelu s experimenty. Pro návrh dodatečného vyztužení je navržen výklpočtový algoritmus.
",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="Sborník příspěvků ze semináře Zesilování betonových a zděných konstrukcí",
 chapter="20750",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2005",
 month="may",
 pages="56--65",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}