Publication detail

Modelování šíření emisí v městské zástavbě

Original Title

Modelování šíření emisí v městské zástavbě

Czech Title

Modelování šíření emisí v městské zástavbě

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek seznamuje s nasazením metody CFD pro výpočty městského znečičtění přízemní části atmosféry

Czech abstract

Příspěvek seznamuje s nasazením metody CFD pro výpočty městského znečičtění přízemní části atmosféry

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT20541,
 author="Jiří {Pospíšil} and Jaroslav {Katolický} and Miroslav {Jícha}",
 title="Modelování šíření emisí v městské zástavbě",
 annote="Příspěvek seznamuje s nasazením metody CFD pro výpočty městského znečičtění přízemní části atmosféry",
 address="VUT FSI",
 booktitle="II. Junior konference FSI 2000",
 chapter="20541",
 edition="1",
 institution="VUT FSI",
 year="2000",
 month="december",
 pages="255--258",
 publisher="VUT FSI",
 type="conference paper"
}