Publication detail

Komplexní flexibilní systém pro zkoušení

PROKEŠ, F. KOZUBÍK, R. BRANDEJS, J.

Original Title

Komplexní flexibilní systém pro zkoušení

Czech Title

Komplexní flexibilní systém pro zkoušení

Language

cs

Original Abstract

K snadnému, rychlému a objektivnímu ověřování znalostí studentů používáme už více jak třicet let mj. testy s výběrem odpovědi. Mezi nesporné klady použití těchto testů patří jejich vysoká objektivnost hodnocení osvojovacího procesu, rychlost a snadnost jejich použití a vyhodnocování a v neposlední řadě možnost jejich statistické analýzy. Na druhé straně je třeba vidět nesmírnou časovou náročnost pro učitele při konstrukci testových úloh a zejména pak při "ruční" konstrukci a edici potřebného množství variant testů. Cílem projektu je koncipovat semestrální zkoušku a průběžné kontroly z předmětu při vysokém počtu studentů tak, aby na jedné straně co nejvíce prověřila dosažené znalosti studenta a na straně druhé nebyla příliš časově náročná pro zkoušejícího. Jedná se o univerzální systém zkoušení on-line s využitím testů s úlohami s výběrem odpovědi a produkčními úlohami. Uvažujeme, že by úlohy mohly být také prezentovány pomocí audio nebo video sekvencí.

Czech abstract

K snadnému, rychlému a objektivnímu ověřování znalostí studentů používáme už více jak třicet let mj. testy s výběrem odpovědi. Mezi nesporné klady použití těchto testů patří jejich vysoká objektivnost hodnocení osvojovacího procesu, rychlost a snadnost jejich použití a vyhodnocování a v neposlední řadě možnost jejich statistické analýzy. Na druhé straně je třeba vidět nesmírnou časovou náročnost pro učitele při konstrukci testových úloh a zejména pak při "ruční" konstrukci a edici potřebného množství variant testů. Cílem projektu je koncipovat semestrální zkoušku a průběžné kontroly z předmětu při vysokém počtu studentů tak, aby na jedné straně co nejvíce prověřila dosažené znalosti studenta a na straně druhé nebyla příliš časově náročná pro zkoušejícího. Jedná se o univerzální systém zkoušení on-line s využitím testů s úlohami s výběrem odpovědi a produkčními úlohami. Uvažujeme, že by úlohy mohly být také prezentovány pomocí audio nebo video sekvencí.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT20240,
 author="František {Prokeš} and Roman {Kozubík} and Jan {Brandejs}",
 title="Komplexní flexibilní systém pro zkoušení",
 annote="K snadnému, rychlému a objektivnímu ověřování znalostí studentů používáme už více jak třicet let mj. testy s výběrem odpovědi. Mezi nesporné klady použití těchto testů patří jejich vysoká objektivnost hodnocení osvojovacího procesu, rychlost a snadnost jejich použití a vyhodnocování a v neposlední řadě možnost jejich statistické analýzy. Na druhé straně je třeba vidět nesmírnou časovou náročnost pro učitele při konstrukci testových úloh a zejména pak při "ruční" konstrukci a edici potřebného množství variant testů. Cílem projektu je koncipovat semestrální zkoušku a průběžné kontroly z předmětu při vysokém počtu studentů tak, aby na jedné straně co nejvíce prověřila dosažené znalosti studenta a na straně druhé nebyla příliš časově náročná pro zkoušejícího. Jedná se o univerzální systém zkoušení on-line s využitím testů s úlohami s výběrem odpovědi a produkčními úlohami. Uvažujeme, že by úlohy mohly být také prezentovány pomocí audio nebo video sekvencí.",
 address="Česká zemědělská univerzita v Praze",
 booktitle="47. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KATEDER ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ",
 chapter="20240",
 edition="ČZU",
 institution="Česká zemědělská univerzita v Praze",
 year="2006",
 month="september",
 pages="17--20",
 publisher="Česká zemědělská univerzita v Praze",
 type="conference paper"
}