Publication detail

MODELOVÁNÍ ROZPTYLU PLYNNÝCH EMISÍ A PRACHOVÝCH ČÁSTIC V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ - nový přístup pomocí metody CFD

Original Title

MODELOVÁNÍ ROZPTYLU PLYNNÝCH EMISÍ A PRACHOVÝCH ČÁSTIC V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ - nový přístup pomocí metody CFD

Czech Title

MODELOVÁNÍ ROZPTYLU PLYNNÝCH EMISÍ A PRACHOVÝCH ČÁSTIC V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ - nový přístup pomocí metody CFD

Language

cs

Original Abstract

MODELOVÁNÍ ROZPTYLU PLYNNÝCH EMISÍ A PRACHOVÝCH ČÁSTIC V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ - nový přístup pomocí metody CFD

Czech abstract

MODELOVÁNÍ ROZPTYLU PLYNNÝCH EMISÍ A PRACHOVÝCH ČÁSTIC V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ - nový přístup pomocí metody CFD

BibTex


@inproceedings{BUT20086,
  author="Miroslav {Jícha} and Jaroslav {Katolický} and Jiří {Pospíšil}",
  title="MODELOVÁNÍ ROZPTYLU PLYNNÝCH EMISÍ A PRACHOVÝCH ČÁSTIC V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ - nový přístup pomocí metody CFD",
  annote="MODELOVÁNÍ ROZPTYLU PLYNNÝCH EMISÍ A PRACHOVÝCH ČÁSTIC V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ - nový přístup pomocí metody CFD",
  booktitle="Rozptylové studie látek znečišťujících ovzduší",
  chapter="20086",
  year="2006",
  month="october",
  pages="10--26",
  type="conference paper"
}