Publication detail

POUŽITÍ POLARIZAČNÍHO FILTRU PŘI MĚŘENÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY POMOCÍ TEKUTÝCH KRYSTALŮ

Original Title

POUŽITÍ POLARIZAČNÍHO FILTRU PŘI MĚŘENÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY POMOCÍ TEKUTÝCH KRYSTALŮ

Czech Title

POUŽITÍ POLARIZAČNÍHO FILTRU PŘI MĚŘENÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY POMOCÍ TEKUTÝCH KRYSTALŮ

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku jsou uvedeny základy měření povrchových teplot pomocí tekutých krystalů včetně detailního popisu využívaného způsobu počítačového zpracování obrazových informací. Popsaný postup zpracování je následně demonstrován na jednoduché úloze přirozeného přenosu tepla ze svislé stěny (využívané při kalibraci tekutých krystalů). Na této úloze je dále prezentován vliv osvětlení měřené plochy na naměřené hodnoty a snaha o odstranění tohoto vlivu pomocí polarizačního filtru.

Czech abstract

V příspěvku jsou uvedeny základy měření povrchových teplot pomocí tekutých krystalů včetně detailního popisu využívaného způsobu počítačového zpracování obrazových informací. Popsaný postup zpracování je následně demonstrován na jednoduché úloze přirozeného přenosu tepla ze svislé stěny (využívané při kalibraci tekutých krystalů). Na této úloze je dále prezentován vliv osvětlení měřené plochy na naměřené hodnoty a snaha o odstranění tohoto vlivu pomocí polarizačního filtru.

BibTex


@inproceedings{BUT20064,
 author="Jiří {Hejčík} and Miroslav {Jícha}",
 title="POUŽITÍ POLARIZAČNÍHO FILTRU PŘI MĚŘENÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY POMOCÍ TEKUTÝCH KRYSTALŮ",
 annote="V příspěvku jsou uvedeny základy měření povrchových teplot pomocí tekutých krystalů včetně detailního popisu využívaného způsobu počítačového zpracování obrazových informací. Popsaný postup zpracování je následně demonstrován na jednoduché úloze přirozeného přenosu tepla ze svislé stěny (využívané při kalibraci tekutých krystalů). Na této úloze je dále prezentován vliv osvětlení měřené plochy na naměřené hodnoty a snaha o odstranění tohoto vlivu pomocí polarizačního filtru.",
 address="Ústav termomechaniky AV ČR",
 booktitle="Colloquium FLUID DYNAMICS 2006 Proceedings",
 chapter="20064",
 institution="Ústav termomechaniky AV ČR",
 year="2006",
 month="january",
 pages="43",
 publisher="Ústav termomechaniky AV ČR",
 type="conference paper"
}