Publication detail

OPTIMALIZACE SUŠÍCÍHO PROCESU FLEXOTISKOVÉHO STROJE

Original Title

OPTIMALIZACE SUŠÍCÍHO PROCESU FLEXOTISKOVÉHO STROJE

Czech Title

OPTIMALIZACE SUŠÍCÍHO PROCESU FLEXOTISKOVÉHO STROJE

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá rozborem procesu sušení nanášených barev v případě flexotiskového stroje střední třídy, kdy jsou spočteny požadavky na množství vyměněného vzduchu za účelem dosažení maximálních přípustných koncentrací ředidla v sušícím vzduchu. V příspěvku je uveden výpočet sušení v jednotlivých fázích tisku, který je využit pro stanovení potřebného minimálního množství sušícího vzduchu. Následující část příspěvku se zabývá rozborem výsledků za účelem posouzení možných nedostatků sušícího procesu. Závěr příspěvku je pak věnován návrhům vedoucím k odstranění zjištěných nedostatků, včetně úvah směřujícím k dalšímu zefektivnění procesu sušení.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá rozborem procesu sušení nanášených barev v případě flexotiskového stroje střední třídy, kdy jsou spočteny požadavky na množství vyměněného vzduchu za účelem dosažení maximálních přípustných koncentrací ředidla v sušícím vzduchu. V příspěvku je uveden výpočet sušení v jednotlivých fázích tisku, který je využit pro stanovení potřebného minimálního množství sušícího vzduchu. Následující část příspěvku se zabývá rozborem výsledků za účelem posouzení možných nedostatků sušícího procesu. Závěr příspěvku je pak věnován návrhům vedoucím k odstranění zjištěných nedostatků, včetně úvah směřujícím k dalšímu zefektivnění procesu sušení.

BibTex


@inproceedings{BUT20062,
 author="Jiří {Hejčík} and Miroslav {Jícha}",
 title="OPTIMALIZACE SUŠÍCÍHO PROCESU FLEXOTISKOVÉHO STROJE",
 annote="Příspěvek se zabývá rozborem procesu sušení nanášených barev v případě flexotiskového stroje střední třídy, kdy jsou spočteny požadavky na množství vyměněného vzduchu za účelem dosažení maximálních přípustných koncentrací ředidla v sušícím vzduchu. V příspěvku je uveden výpočet sušení v jednotlivých fázích tisku, který je využit pro stanovení potřebného minimálního množství sušícího vzduchu. Následující část příspěvku se zabývá rozborem výsledků za účelem posouzení možných nedostatků sušícího procesu. Závěr příspěvku je pak věnován návrhům vedoucím k odstranění zjištěných nedostatků, včetně úvah směřujícím k dalšímu zefektivnění procesu sušení.",
 address="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 booktitle="Zborník príspevkov XXV. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky",
 chapter="20062",
 institution="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 year="2006",
 month="january",
 pages="1",
 publisher="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 type="conference paper"
}