Publication detail

Přímé dřevěné třmenové schodiště

Original Title

Přímé dřevěné třmenové schodiště

Czech Title

Přímé dřevěné třmenové schodiště

Language

cs

Original Abstract

V současné době se ke vzájemnému výškovému propojení dvou podlaží používají maximálně odlehčená a vzdušná schodiště. Do množiny schodišť, které vyhovují uvedeným kritériím, patří i přímá nebo zalomená dřevěná třmenová schodiště. V rámci budoucí inovace výrobního programu firmy JEMA Svitavy a.s. byla provedena prostorová analýza přímého dřevěného třmenového schodiště. K prostorové analýze byl použit program ANSYS. V příspěvku je popsán globální výpočtový model přímého třmenového schodiště včetně typů prvků použitých pro modelování jednotlivých konstrukčních částí a řešené zatěžovací stavy s příklady výsledků.

Czech abstract

V současné době se ke vzájemnému výškovému propojení dvou podlaží používají maximálně odlehčená a vzdušná schodiště. Do množiny schodišť, které vyhovují uvedeným kritériím, patří i přímá nebo zalomená dřevěná třmenová schodiště. V rámci budoucí inovace výrobního programu firmy JEMA Svitavy a.s. byla provedena prostorová analýza přímého dřevěného třmenového schodiště. K prostorové analýze byl použit program ANSYS. V příspěvku je popsán globální výpočtový model přímého třmenového schodiště včetně typů prvků použitých pro modelování jednotlivých konstrukčních částí a řešené zatěžovací stavy s příklady výsledků.

BibTex


@inproceedings{BUT19567,
 author="Jan {Pěnčík} and Miloš {Lavický}",
 title="Přímé dřevěné třmenové schodiště",
 annote="V současné době se ke vzájemnému výškovému propojení dvou podlaží používají maximálně odlehčená a vzdušná schodiště. Do množiny schodišť, které vyhovují uvedeným kritériím, patří i přímá nebo zalomená dřevěná třmenová schodiště. V rámci budoucí inovace výrobního programu firmy JEMA Svitavy a.s. byla provedena prostorová analýza přímého dřevěného třmenového schodiště. K prostorové analýze byl použit program ANSYS. V příspěvku je popsán globální výpočtový model přímého třmenového schodiště včetně typů prvků použitých pro modelování jednotlivých konstrukčních částí a řešené zatěžovací stavy s příklady výsledků.",
 address="SVS FEM s.r.o.",
 booktitle="14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006",
 chapter="19567",
 institution="SVS FEM s.r.o.",
 journal="Nezařazené články",
 year="2006",
 month="september",
 pages="1--9",
 publisher="SVS FEM s.r.o.",
 type="conference paper"
}