Publication detail

Počítačové modelování mikroklimatu v kabinách dopravních letadel

Original Title

Počítačové modelování mikroklimatu v kabinách dopravních letadel

Czech Title

Počítačové modelování mikroklimatu v kabinách dopravních letadel

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá CFD simulací parametrů mikroklimatu v kabině připravovaného dopravního letadla Evektor EV-55. Hlavním cílem práce bylo získat znalosti a zkušenosti s vytvářením CFD modelů s tvarově složitou geometrií v kombinaci se specifickým vnitřním mikroklimatem. Výsledky simulací byly využity pro získání konkrétnější představy o teplotních a proudových polích, které bude navržený klimatizační systém v kabině letadla vytvářet a také na ověření nezbytného tepelného výkonu pro vytápění kabiny. Modelování a simulace byly provedeny pomocí programového balíku Star-CD ver. 3.26 (automasher, pre a postporcessing)

Czech abstract

Příspěvek se zabývá CFD simulací parametrů mikroklimatu v kabině připravovaného dopravního letadla Evektor EV-55. Hlavním cílem práce bylo získat znalosti a zkušenosti s vytvářením CFD modelů s tvarově složitou geometrií v kombinaci se specifickým vnitřním mikroklimatem. Výsledky simulací byly využity pro získání konkrétnější představy o teplotních a proudových polích, které bude navržený klimatizační systém v kabině letadla vytvářet a také na ověření nezbytného tepelného výkonu pro vytápění kabiny. Modelování a simulace byly provedeny pomocí programového balíku Star-CD ver. 3.26 (automasher, pre a postporcessing)

BibTex


@inproceedings{BUT19257,
 author="Jan {Fišer} and Miroslav {Jícha}",
 title="Počítačové modelování mikroklimatu v kabinách dopravních letadel",
 annote="Příspěvek se zabývá CFD simulací parametrů mikroklimatu v kabině připravovaného dopravního letadla Evektor EV-55. Hlavním cílem práce bylo získat znalosti a zkušenosti s vytvářením CFD modelů s tvarově složitou geometrií v kombinaci se specifickým vnitřním mikroklimatem. Výsledky simulací byly využity pro získání konkrétnější představy o teplotních a proudových polích, které bude navržený klimatizační systém v kabině letadla vytvářet a také na ověření nezbytného tepelného výkonu pro vytápění kabiny. Modelování a simulace byly provedeny pomocí programového balíku Star-CD ver. 3.26 (automasher, pre a postporcessing)",
 address="Slovak University of Technology in Bratislava",
 booktitle="Fluid Mechnics and Thermomechnics",
 chapter="19257",
 howpublished="print",
 institution="Slovak University of Technology in Bratislava",
 year="2006",
 month="june",
 pages="19--19",
 publisher="Slovak University of Technology in Bratislava",
 type="conference paper"
}