Publication detail

Flikr způsobený harmonickými a meziharmonickými složkami napětí

Drápela, J.

Original Title

Flikr způsobený harmonickými a meziharmonickými složkami napětí

Czech Title

Flikr způsobený harmonickými a meziharmonickými složkami napětí

Language

cs

Original Abstract

Jedním z největších problémů v oblasti kvality elektrické energie jsou rychlé změny napětí, tedy jeho kolísání, způsobující blikání světelných zdrojů. Ke kolísání napětí v síti může vést kolísání odběru a z historických důvodů, se na tento typ rušení pohlíží jako na důvod vzniku blikání světelných zdrojů. Na druhou stranu každé kolísání napětí se ve frekvenční oblasti projevuje jako skupina subharmonických a/nebo meziharmonických složek a tedy velikost napětí může kolísat, i když obsahuje subharmonické a/nebo meziharmonické složky a proto blikání světla světelných zdrojů a meziharmonické složky v napájecím napětí spolu vzájemně souvisí. Článek se zabývá analýzou velikosti a frekvence kolísání napětí pro případy meziharmonických složek, vzájemně synchronizovaných i nesynchronizovaných, superponovaných na základní harmonické napětí, které může být dále deformováno dalšími harmonickými složkami. A dále jsou popsány mechanizmy vzniku blikání světelných zdrojů vlivem přítomnosti meziharmonických složek v napájecím napětí a procedury pro systematickou analýzu odolnosti světelných zdrojů na kolísání napájecího napětí způsobené meziharmonickými složkami. Křivky odolnosti jsou prezentovány jako závislosti mezní velikosti meziharmonické na frekvenci meziharmonické.

Czech abstract

Jedním z největších problémů v oblasti kvality elektrické energie jsou rychlé změny napětí, tedy jeho kolísání, způsobující blikání světelných zdrojů. Ke kolísání napětí v síti může vést kolísání odběru a z historických důvodů, se na tento typ rušení pohlíží jako na důvod vzniku blikání světelných zdrojů. Na druhou stranu každé kolísání napětí se ve frekvenční oblasti projevuje jako skupina subharmonických a/nebo meziharmonických složek a tedy velikost napětí může kolísat, i když obsahuje subharmonické a/nebo meziharmonické složky a proto blikání světla světelných zdrojů a meziharmonické složky v napájecím napětí spolu vzájemně souvisí. Článek se zabývá analýzou velikosti a frekvence kolísání napětí pro případy meziharmonických složek, vzájemně synchronizovaných i nesynchronizovaných, superponovaných na základní harmonické napětí, které může být dále deformováno dalšími harmonickými složkami. A dále jsou popsány mechanizmy vzniku blikání světelných zdrojů vlivem přítomnosti meziharmonických složek v napájecím napětí a procedury pro systematickou analýzu odolnosti světelných zdrojů na kolísání napájecího napětí způsobené meziharmonickými složkami. Křivky odolnosti jsou prezentovány jako závislosti mezní velikosti meziharmonické na frekvenci meziharmonické.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT19034,
 author="Jiří {Drápela}",
 title="Flikr způsobený harmonickými a meziharmonickými složkami napětí",
 annote="Jedním z největších problémů v oblasti kvality elektrické energie jsou rychlé změny napětí, tedy jeho kolísání, způsobující blikání světelných zdrojů. Ke kolísání napětí v síti může vést kolísání odběru a z historických důvodů, se na tento typ rušení pohlíží jako na důvod vzniku blikání světelných zdrojů. Na druhou stranu každé kolísání napětí se ve frekvenční oblasti projevuje jako skupina subharmonických a/nebo meziharmonických složek a tedy velikost napětí může kolísat, i když obsahuje subharmonické a/nebo meziharmonické složky a proto blikání světla světelných zdrojů a meziharmonické složky v napájecím napětí spolu vzájemně souvisí. 
Článek se zabývá analýzou velikosti a frekvence kolísání napětí pro případy meziharmonických složek, vzájemně synchronizovaných i nesynchronizovaných, superponovaných na základní harmonické napětí, které může být dále deformováno dalšími harmonickými složkami. A dále jsou popsány mechanizmy vzniku blikání světelných zdrojů vlivem přítomnosti meziharmonických složek v napájecím napětí a procedury pro systematickou analýzu odolnosti světelných zdrojů na kolísání napájecího napětí způsobené meziharmonickými složkami. Křivky odolnosti jsou prezentovány jako závislosti mezní velikosti meziharmonické na frekvenci meziharmonické.",
 address="VŠB-TU Ostrava",
 booktitle="Seminář kvality elektrické energie - Harmonické a meziharmonické",
 chapter="19034",
 howpublished="print",
 institution="VŠB-TU Ostrava",
 year="2006",
 month="may",
 pages="7--21",
 publisher="VŠB-TU Ostrava",
 type="conference paper"
}