Publication detail

Comparison of Wave-Equation Versus Measurement-Processing Transducer Calibration for Ultrasonic Transmission Tomography

Zacal J, Hemzal D, Jan J, Filipik A, Jirik R, Kolar R

Original Title

Comparison of Wave-Equation Versus Measurement-Processing Transducer Calibration for Ultrasonic Transmission Tomography

Czech Title

Srovnání modelu kalibrace, založeného na vlnové rovnici s výsledky kalibrace měřením s následným výpočtem.

English Title

Comparison of Wave-Equation Versus Measurement-Processing Transducer Calibration for Ultrasonic Transmission Tomography

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The contribution deals with the first step in using proper wave-equation based ultrasound propagation model in image reconstruction from the ultrasonic computed tomography data. Particularly, it compares the transducer calibration results obtained via direct measurement of the empty image field and consequential data processing based on a simple direct-propagation model with the simulation results obtained via solving the single-frequency wave equation under proper border conditions reflecting the realistic measurement geometry. The results show a reasonable qualitative agreement when a certain degree of phase-shifted coupling from the transmitting transducer elements to the neighbouring elements of the transducer field is admitted.

Czech abstract

příspěvek se zabývá prvým krokem směřujícím k užívání přesného modelu šíření ultrazvuku, založeného na vlnové rovnici v USCT. Srovnává výsledky kalibrace měničů získané měřením s následným výpočtem založeným na jednoduchém modelu přímého šíření s výsledky simulace založené na harmonickém řešení vlnové rovnice za příslušných okrajových podmínek. Je nalezen kvalitativní souhlas, pokud se připustí možnost fázově posunutých přeslechů z vysílajícího měniče do sousedních.

English abstract

The contribution deals with the first step in using proper wave-equation based ultrasound propagation model in image reconstruction from the ultrasonic computed tomography data. Particularly, it compares the transducer calibration results obtained via direct measurement of the empty image field and consequential data processing based on a simple direct-propagation model with the simulation results obtained via solving the single-frequency wave equation under proper border conditions reflecting the realistic measurement geometry. The results show a reasonable qualitative agreement when a certain degree of phase-shifted coupling from the transmitting transducer elements to the neighbouring elements of the transducer field is admitted.

Keywords

Ultrasonic, Wave-Equation, transmission ultrasound tomography

RIV year

2006

Released

28.08.2006

Location

New York (USA)

ISBN

14244-0033-3

Book

Proceedings of 28th Annual International Conference IEEE EMBS

Pages from

2754

Pages to

2757

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT18807,
  author="Jiří {Začal} and Dušan {Hemzal} and Jiří {Jan} and Adam {Filipík} and Radovan {Jiřík} and Radim {Kolář}",
  title="Comparison of Wave-Equation Versus Measurement-Processing Transducer Calibration for Ultrasonic Transmission Tomography",
  annote="The contribution deals with the first step in using proper wave-equation based ultrasound propagation model in image reconstruction from the ultrasonic computed tomography data. Particularly, it compares the transducer calibration results obtained via direct measurement of the empty image field and consequential data processing based on a simple direct-propagation model with the simulation results obtained via solving the single-frequency wave equation under proper border conditions reflecting the realistic measurement geometry. The results show a reasonable qualitative agreement when a certain degree of phase-shifted coupling from the transmitting transducer elements to the neighbouring elements of the transducer field is admitted.",
  booktitle="Proceedings of 28th Annual International Conference IEEE EMBS",
  chapter="18807",
  year="2006",
  month="august",
  pages="2754",
  type="conference paper"
}