Publication detail

Znalecký přístup k ocenění škody způsobené na nemovitém majetku.

BRADÁČOVÁ, L. KLEDUS, R.

Original Title

Znalecký přístup k ocenění škody způsobené na nemovitém majetku.

Czech Title

Znalecký přístup k ocenění škody způsobené na nemovitém majetku.

Language

cs

Original Abstract

V případě poškození nemovitosti vzniká jejímu majiteli přímá škoda (tzv. majetková újma), která se obecně odvíjí od výše nákladů potřebných na uvedení nemovitosti do jejího původního stavu. V takovém případě je vytvořen prostor pro posouzení výše majetkové újmy znalcem. V tomto článku je uveden postup prři znaleckém posuzení výše majetkové újmy a při posuzení vlivu provedených oprav na celkovou hodnotu nemovitosti.

Czech abstract

V případě poškození nemovitosti vzniká jejímu majiteli přímá škoda (tzv. majetková újma), která se obecně odvíjí od výše nákladů potřebných na uvedení nemovitosti do jejího původního stavu. V takovém případě je vytvořen prostor pro posouzení výše majetkové újmy znalcem. V tomto článku je uveden postup prři znaleckém posuzení výše majetkové újmy a při posuzení vlivu provedených oprav na celkovou hodnotu nemovitosti.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT18701,
 author="Leona {Bradáčová} and Robert {Kledus}",
 title="Znalecký přístup k ocenění škody způsobené na nemovitém majetku.",
 annote="V případě poškození nemovitosti vzniká jejímu majiteli přímá škoda (tzv. majetková újma), která se obecně odvíjí od výše nákladů potřebných na uvedení nemovitosti do jejího původního stavu.
V takovém případě je vytvořen prostor pro posouzení výše majetkové újmy znalcem.
V tomto článku je uveden postup prři znaleckém posuzení výše majetkové újmy a při posuzení vlivu provedených oprav na celkovou hodnotu nemovitosti.",
 address="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 booktitle="Zborník prednášok 6. mezinárodné vedecké sympózium Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch",
 chapter="18701",
 institution="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 year="2005",
 month="september",
 pages="31--34",
 publisher="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 type="conference paper"
}