Publication detail

VÝPOČTOVÝ MODEL MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ KOMPOZITU S ELASTOMEROVOU MATRICÍ

Original Title

VÝPOČTOVÝ MODEL MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ KOMPOZITU S ELASTOMEROVOU MATRICÍ

Czech Title

VÝPOČTOVÝ MODEL MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ KOMPOZITU S ELASTOMEROVOU MATRICÍ

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá výpočtovým modelováním napěťově-deformačního chování dlouhovláknového jednosměrového kompozitu s elastomerovou matricí. Důvodem k řešení tohoto problému je potřeba modelovat kompozitní materiál pryž-ocel (příp. pryž-textilní vlákno), který je používán pro nárazníkové vrstvy pneumatik. Dosud neexistuje výpočtový model, který by neizotropní vlastnosti tohoto kompozitu vykazujícího velké deformace dokázal homogenizovat a detailní modelování prvků struktury vede na příliš rozsáhlé modely nezvládnutelné i na výkonných počítačích. Protože za provozu se v pneumatice vyskytuje kromě membránové napjatosti, vyvolané vnitřním tlakem, ještě napjatost ohybového charakteru od deformací pneumatiky kontaktem s různě tvarovanou podložkou, byly pro testování výpočtových modelů zvoleny zkoušky jednoosým tahem a tříbodovým ohybem. Potřebnou a vhodnější zkoušku dvouosým tahem bohužel nemáme možnost pro tento materiál realizovat. Dostatečně přesná simulace výsledků těchto zkoušek je nutným předpokladem pro věrohodnost modelu při modelování deformačně-napěťových stavů v pneumatikách.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá výpočtovým modelováním napěťově-deformačního chování dlouhovláknového jednosměrového kompozitu s elastomerovou matricí. Důvodem k řešení tohoto problému je potřeba modelovat kompozitní materiál pryž-ocel (příp. pryž-textilní vlákno), který je používán pro nárazníkové vrstvy pneumatik. Dosud neexistuje výpočtový model, který by neizotropní vlastnosti tohoto kompozitu vykazujícího velké deformace dokázal homogenizovat a detailní modelování prvků struktury vede na příliš rozsáhlé modely nezvládnutelné i na výkonných počítačích. Protože za provozu se v pneumatice vyskytuje kromě membránové napjatosti, vyvolané vnitřním tlakem, ještě napjatost ohybového charakteru od deformací pneumatiky kontaktem s různě tvarovanou podložkou, byly pro testování výpočtových modelů zvoleny zkoušky jednoosým tahem a tříbodovým ohybem. Potřebnou a vhodnější zkoušku dvouosým tahem bohužel nemáme možnost pro tento materiál realizovat. Dostatečně přesná simulace výsledků těchto zkoušek je nutným předpokladem pro věrohodnost modelu při modelování deformačně-napěťových stavů v pneumatikách.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT18363,
  author="Světla {Hanáková} and Jiří {Burša}",
  title="VÝPOČTOVÝ MODEL MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ KOMPOZITU S ELASTOMEROVOU MATRICÍ",
  annote="Příspěvek se zabývá výpočtovým modelováním napěťově-deformačního chování dlouhovláknového jednosměrového kompozitu s elastomerovou matricí. Důvodem k řešení tohoto problému je potřeba modelovat kompozitní materiál pryž-ocel (příp. pryž-textilní vlákno), který je používán pro nárazníkové vrstvy pneumatik. Dosud neexistuje výpočtový model, který by neizotropní vlastnosti tohoto kompozitu vykazujícího velké deformace dokázal homogenizovat a detailní modelování prvků struktury vede na příliš rozsáhlé modely nezvládnutelné i na výkonných počítačích. Protože za provozu se v pneumatice vyskytuje kromě membránové napjatosti, vyvolané vnitřním tlakem, ještě napjatost ohybového charakteru od deformací pneumatiky kontaktem s různě tvarovanou podložkou, byly pro testování výpočtových modelů zvoleny zkoušky jednoosým tahem a tříbodovým ohybem. Potřebnou a vhodnější zkoušku dvouosým tahem bohužel nemáme možnost pro tento materiál realizovat. Dostatečně přesná simulace výsledků těchto zkoušek je nutným předpokladem pro věrohodnost modelu při modelování deformačně-napěťových stavů v pneumatikách.",
  booktitle="Nečtiny",
  chapter="18363",
  year="2005",
  month="november",
  pages="189",
  type="conference paper"
}