Publication detail

Provozní problémy při spalování biomasy

OCHRANA, L. SKÁLA, Z. SLEZÁK, P.

Original Title

Provozní problémy při spalování biomasy

Czech Title

Provozní problémy při spalování biomasy

Language

cs

Original Abstract

V článku jsou popsány problémy při spalování biomasy na roštovém kotli o výkonu 50t/h. Jsou uvedeny podmínky vzniku nánosů a korozí, výhřevných ploch a výsledky matematického modelování spalovací komory.

Czech abstract

V článku jsou popsány problémy při spalování biomasy na roštovém kotli o výkonu 50t/h. Jsou uvedeny podmínky vzniku nánosů a korozí, výhřevných ploch a výsledky matematického modelování spalovací komory.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT18154,
 author="Ladislav {Ochrana} and Zdeněk {Skála} and Pavel {Slezák}",
 title="Provozní problémy při spalování biomasy",
 annote="V článku jsou popsány problémy při spalování biomasy na roštovém kotli o výkonu 50t/h. Jsou uvedeny podmínky vzniku nánosů a korozí, výhřevných ploch a výsledky matematického modelování spalovací komory.",
 address="VŠB-TU Ostrava",
 booktitle="Efektivní energetika VI.",
 chapter="18154",
 institution="VŠB-TU Ostrava",
 year="2005",
 month="march",
 pages="90",
 publisher="VŠB-TU Ostrava",
 type="conference paper"
}