Publication detail

DEFORMAČNĚ-NAPĚŤOVÁ ANALÝZA ANEURYSMATU BŘIŠNÍ AORTY

Original Title

DEFORMAČNĚ-NAPĚŤOVÁ ANALÝZA ANEURYSMATU BŘIŠNÍ AORTY

Czech Title

DEFORMAČNĚ-NAPĚŤOVÁ ANALÝZA ANEURYSMATU BŘIŠNÍ AORTY

Language

cs

Original Abstract

V klinické praxi se zejména u starší populace lze setkat s patologickými změnami geometrie krevního řečiště v oblasti velkých tepen. Jedná se o značné zvětšení vnějšího i vnitřního průměru, které je často spojené se ztenčováním stěny a tvorbou trombu v postiženém místě. Takovéto změny tvaru vytvářejí výdutě, které jsou označovány jako aneurysmata. Dle tvaru výdutě rozeznáváme aneurysmata vakovitá a vřetenovitá. Jedním z typických míst výskytu je oblast abdominální aorty, mezi renálními tepnami a bifurkací, přičemž převážná většina diagnostikovaných případů v této lokalizaci patří do druhé skupiny. Velmi podstatnými faktory ovlivňujícími pravděpodobnost vzniku aneurysmatu jsou věk a pohlaví. Patologické změny břišní aorty se objevují u mužů čtyřikrát až pětkrát častěji než u žen, a to zejména u osob starších 70 let. Příčiny častého vzniku a růstu aneurysmatu v této oblasti jsou dány mnoha okolnostmi. V arteriální stěně je v příslušné oblasti menší zastoupení vasa vasorum (drobných cév ve stěně tepny), což má za následek horší prokrvení cévní stěny. Zásadní úlohu mají dědičnost, ateroskleróza, zánětlivá onemocnění stěny tepny a hemodynamické vlivy. Nezanedbatelný negativní vliv mají rovněž nedostatky ve výživě, obezita, kouření, vysoký krevní tlak a jiné faktory.

Czech abstract

V klinické praxi se zejména u starší populace lze setkat s patologickými změnami geometrie krevního řečiště v oblasti velkých tepen. Jedná se o značné zvětšení vnějšího i vnitřního průměru, které je často spojené se ztenčováním stěny a tvorbou trombu v postiženém místě. Takovéto změny tvaru vytvářejí výdutě, které jsou označovány jako aneurysmata. Dle tvaru výdutě rozeznáváme aneurysmata vakovitá a vřetenovitá. Jedním z typických míst výskytu je oblast abdominální aorty, mezi renálními tepnami a bifurkací, přičemž převážná většina diagnostikovaných případů v této lokalizaci patří do druhé skupiny. Velmi podstatnými faktory ovlivňujícími pravděpodobnost vzniku aneurysmatu jsou věk a pohlaví. Patologické změny břišní aorty se objevují u mužů čtyřikrát až pětkrát častěji než u žen, a to zejména u osob starších 70 let. Příčiny častého vzniku a růstu aneurysmatu v této oblasti jsou dány mnoha okolnostmi. V arteriální stěně je v příslušné oblasti menší zastoupení vasa vasorum (drobných cév ve stěně tepny), což má za následek horší prokrvení cévní stěny. Zásadní úlohu mají dědičnost, ateroskleróza, zánětlivá onemocnění stěny tepny a hemodynamické vlivy. Nezanedbatelný negativní vliv mají rovněž nedostatky ve výživě, obezita, kouření, vysoký krevní tlak a jiné faktory.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT17965,
 author="Pavel {Ryšavý} and Jiří {Burša}",
 title="DEFORMAČNĚ-NAPĚŤOVÁ ANALÝZA ANEURYSMATU BŘIŠNÍ AORTY",
 annote="V klinické praxi se zejména u starší populace lze setkat s patologickými změnami geometrie krevního řečiště v oblasti velkých tepen. Jedná se o značné zvětšení vnějšího i vnitřního průměru, které je často spojené se ztenčováním stěny a tvorbou trombu v postiženém místě. Takovéto změny tvaru vytvářejí výdutě, které jsou označovány jako aneurysmata.

Dle tvaru výdutě rozeznáváme aneurysmata vakovitá a vřetenovitá. Jedním z typických míst výskytu je oblast abdominální aorty, mezi renálními tepnami a bifurkací, přičemž převážná většina diagnostikovaných případů v této lokalizaci patří do druhé skupiny. 
Velmi podstatnými faktory ovlivňujícími pravděpodobnost vzniku aneurysmatu jsou věk a pohlaví. Patologické změny břišní aorty se objevují u mužů čtyřikrát až pětkrát častěji než u žen, a to zejména u osob starších 70 let. Příčiny častého vzniku a růstu aneurysmatu v této oblasti jsou dány mnoha okolnostmi. V arteriální stěně je v příslušné oblasti menší zastoupení vasa vasorum (drobných cév ve stěně tepny), což má za následek horší prokrvení cévní stěny. Zásadní úlohu mají dědičnost, ateroskleróza, zánětlivá onemocnění stěny tepny a hemodynamické vlivy. Nezanedbatelný negativní vliv mají rovněž nedostatky ve výživě, obezita, kouření, vysoký krevní tlak a jiné faktory.
",
 booktitle="7th International Scientific Conference Applied Mechanics 2005",
 chapter="17965",
 year="2005",
 month="march",
 pages="1",
 type="conference paper"
}